ZorgInstituut Nederland (ZIN): mensen gaan het gesprek aan.

Een van de speerpunten van het eerder ingezette MD traject was regie en coachend leiderschap. “Ik vond het Eigen Regiemodel (m.b.t. de arbodienstverlening) interessant en dat paste perfect bij het MD traject” vertelt Nicolette Jaspers, HR-adviseur bij ZorgInstituut Nederland (ZIN), “alleen gaat het niet om de afdeling P&O, maar om de mensen die het moeten gaan doen. Hoe creëer je daar draagvlak?”.

Om dit te bewerkstelligen heeft Falke & Verbaan ZIN allereerst ondersteund bij de koersbepaling m.b.t. de visie op verzuim en arbodienstverlening, middels een eendaagse workshop consensusvorming met een afvaardiging van leidinggevenden en de Raad van Bestuur. Vervolgens is een werkgroep, onder begeleiding van een consultant van Falke & Verbaan, samengesteld om een arbodienstverlener te selecteren passend bij dit model.

Hierover vertelt Nicolette: “Tessa heeft ons een hoop werk uit handen genomen. Als HR-adviseur doe je dit traject naast al je andere werk. Tessa heeft ons goed achter de broek aangezeten en zorgde ervoor dat de vaart erin bleef. Ik kan wel zeggen dat het zonder Tessa niet gelukt was met de snelheid en kwaliteit die we nu hebben”.

Hoewel het traject nog niet volledig is afgerond, begint het verzuimpercentage te dalen en zit ZIN onder het streefcijfer wat ze voor dit jaar gesteld hebben. Bovendien heeft het traject volgens Nicolette ook effect gehad op organisatiecultuur. “Je ziet dat mensen het gesprek nu met elkaar aangaan. Op alle niveaus is dit zichtbaar. Ik denk dat mensen elkaar nu durven aan te spreken, heel voorzichtig, maar het is wel bespreekbaar geworden”.