Werken in Balans (WiB)

De WiB scan is een instrument dat medewerkers een individuele spiegel biedt t.a.v. hun optimale en duurzame inzetbaarheid. De WiB geeft een medewerker inzicht in de ‘fit’ tussen hem en het werk in het kader van tevredenheid, motivatie en inspiratie. De WiB scan brengt tevens de talent ontwikkeling en mogelijkheden voor interne en externe mobiliteit in kaart. De medewerker krijgt een gesprek aangeboden met een WiB coach. Verder biedt de WiB tevens de mogelijkheid voor rapportages op niveau van organisatie, afdeling, team, business unit, leeftijd of functie.

De WiB scan is ontwikkeld vanuit de oorspronkelijke Personal HealthyWork Scan van Margreet Verbeek.