Week van de RI&E

Dit jaar is de week van de RI&E van 15-19 juni. Tijdens de Week van de RI&E is er extra aandacht voor het belang van een goed zicht op de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in een organisatie.

Via verschillende activiteiten die worden georganiseerd worden werkgevers aangespoord om in deze week ook echt aan de slag te gaan met de RI&E of de bestaande RI&E weer eens op te pakken, met als doel om veilig en gezond werken te integreren in het bedrijfsproces.

Dit jaar is het thema “bewust ondernemen”. Dit thema zoomt in op de vraag ‘Heb ik als ondernemer alle risico’s wel goed in beeld?’ Bij bedrijfsrisico’s wordt al snel gedacht aan financiële risico’s, terwijl een veilige en gezonde werkplek van belang is voor bescherming van werknemers én materieel. Bovendien levert het werkgevers voordelen: bedrijven die actief zijn op het gebied van veilig en gezond werken hebben meer tevreden medewerkers (=productie), een betere positie op de arbeidsmarkt en blijken andere processen ook vaak beter op de rit te hebben.

Mits goed uitgevoerd is de RI&E in onze ervaring niet alleen een verplichting waar men aan moet voldoen, maar geeft deze ook veel inzicht in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en kan de RI&E een basis zijn voor de vormgeving van zinvolle PMO’s. Meer weten over de vormgeving of uitvoering van de RI&E? Vraag ook uw bedrijfsarts om advies!