Vitaliteit

Is vitaliteit in uw organisatie een actueel thema? Staat het op de agenda in het kader van goed werkgeverschap, of misschien wel duurzame inzetbaarheid? 

Niet altijd leiden maatregelen op het  gebied van vitaliteit tot het gewenste resultaat. Falke & Verbaan ziet vitaliteit als een vorm van gedrag. Om vitaal gedrag te beïnvloeden, is het van belang duidelijk te hebben wat het gewenste gedrag is voor uw organisatie. Daarnaast is het essentieel om helder te hebben met welk doel maatregelen worden ingezet.

Vragen en dilemma’s die u op het gebied van vitaliteit kunt tegenkomen zijn:

  • Mag je een medewerker aanspreken op een ongezonde leefstijl?
  • Hoe kun je de vitaliteit van medewerkers vergroten via gedragsbeïnvloeding?
  • Welke maatregelen zijn effectief?
  • Hoe voeren medewerker en leidinggevende een effectief gesprek over vitaliteit?
  • Hoe stimuleer je medewerker bewust/actief bezig te zijn met hun vitaliteit?

Falke & Verbaan kan u ondersteunen bij het vinden van een antwoord op dergelijke vragen.

Onderzoek: Hoe vitaal zijn uw medewerkers?

De meetinstrumenten Vitality & Performance Monitor (VPM) en de Duurzame InzetbaarheidsindeX (DIX) kunnen voor u in beeld brengen hoe het staat met de vitaliteit van de medewerkers in uw organisatie.