Verzuimdaling van 10% gerealiseerd bij Zorggroep Apeldoorn

Eind 2004, begin 2005 was het (ziekte)verzuim in divisie 1, locatie Randerode van Zorggroep Apeldoorn, tot een ongekende hoogte (net onder de 20%) gestegen. Diverse interne onderzoeken vanuit verschillende richtingen en daarop genomen maatregelen, onder andere aanpassing van het tilbeleid en het aantrekken van extra medewerkers voor het geven van continuïteit in de zorg, brachten niet het gewenste resultaat van daling van het verzuim. Dit was het moment waarop Falke & Verbaan als externe deskundige werd ingeschakeld.


De aanpak

In maart 2005 werd in divisie 1 gestart met een Quick Scan. Naast het analyseren van verzuimcijfers en documenten werden sleutelfiguren geïnterviewd en een perceptiepeiling onder de medewerkers gehouden. Het bleek dat bij divisie 1 sprake was van zowel een hoge verzuimduur als een hoge meldingsfrequentie. In april 2005 volgde een workshop Consensusvorming onder leiding van Waldo Falke. Hiervoor werden de sleutelfiguren op het gebied van verzuim binnen de organisatie uitgenodigd. Het werd een zeer inspirerende dag waarbij iedereen naar huis ging met een gezamenlijk gedragen visie: “ziekte overkomt je, verzuim is een keuze”. Ook was door middel van een zogenaamde Tom Poezen Club, bestaande uit de divisiemanager, personeelsfunctionaris en OR-lid de borging van gemaakte afspraken geregeld. Korte tijd na de workshop ontvingen alle medewerkers van divisie 1 een brief waarin door de divisiemanager de visie op het verzuim uitgelegd werd. Tevens werd de visie uitgebreid besproken met de afdelingsmedewerkers tijdens zogenaamde beleidsmiddagen. Om de leidinggevenden volop te ondersteunen kregen zij een training ‘Verzuimmanagement voor leidinggevenden’ aangeboden.

Over het traject met Falke & Verbaan:

“De resultaten kwamen direct! Gedurende de eerste 3 maanden daalde het verzuimpercentage elke maand met 3%. Voor het eerst in jaren kenden de verpleegafdelingen geen bezettingsproblemen meer gedurende de zomermaanden. Was het verzuim in divisie 1 in maart 2005 nog 15.6%, in maart 2006 was het verzuim met 10% afgenomen naar 5.58%. Ook is er een duidelijke daling van de meldingsfrequentie. Om de visie scherp te houden en complexe casuïstiek verder te bespreken werd in januari 2006 door de leidinggevenden een intervisiebijeenkomst gevolgd. Omdat deze aanpak van verzuim in divisie 1 zo spectaculair was, werd besloten ook de andere twee zorgdivisies van locatie Randerode dit traject te laten volgen. Ook binnen deze divisies, waar het verzuim niet zo hoog was als in divisie 1, nam het verzuim direct af.” – Monique Hijwegen, Personeelsadviseur bij Zorggroep Apeldoorn