Verzuim

Verzuim lijkt zo’n simpel begrip. Iemand verzuimt van zijn werk omdat hij ziek is en als hij weer beter is komt hij weer werken. Bij nadere beschouwing blijkt het niet zo eenvoudig te zijn.

Sinds 2006 is het ziekteverzuim in Nederland vrij stabiel en fluctueert het tussen de 3,8 en 4,2 procent. Tegelijkertijd heeft ca. 70% van de beroepsbevolking medische aandoeningen of klachten. Blijkbaar is het overgrote deel van de mensen die aandoeningen hebben en klachten ervaren (langdurig, algemeen of ongezond voelen) gewoon aan het werk. Waarom leidt het hebben van aandoeningen en klachten bij de ene persoon wel en bij de nadere persoon niet tot verzuim?

De visie van Falke & Verbaan op verzuim

Falke & Verbaan ziet verzuim als een vorm van gedrag. Verzuim is een resultaat van een keuzeproces en blijkt in belangrijke mate beïnvloedbaar te zijn. Of iemand al dan niet de keuze maakt om te verzuimen wordt namelijk in belangrijke mate bepaald door de sociale omgeving. Het werk is een belangrijk component van deze sociale omgeving. Factoren als arbeidstevredenheid, productiemotivatie en de verzuimgelegenheid binnen de organisatie spelen dan ook een belangrijke rol bij verzuim.

Deze gedragsmatige visie van Falke & Verbaan op verzuim, valt onder het gedragsmodel.

Damage Control

Heeft u als organisatie te maken met een groot aantal complexe langdurig verzuimcasussen? En wilt u op korte termijn uw verzuimpercentage en verzuimkosten terugdringen? Dan loont het om hier met een gerichte interventie mee aan de slag te gaan. Met behulp van Damage Control kunt u een snelle daling van het langdurige verzuim bewerkstelligen.

Een integrale aanpak

De meest effectieve aanpak van verzuim is het beïnvloeden van het keuzeproces (gericht op de genoemde factoren). De trajecten van Falke & Verbaan zijn erop gericht om bij het leidinggevend kader kennis en vaardigheden te ontwikkelen om niet de ziekte, maar het (keuze)gedrag van medewerkers te beïnvloeden. Met een integrale aanpak is een cultuurverandering mogelijk!

Benieuwd naar het haalbare verzuim voor uw organisatie?

Vul de Verbaannorm tool gratis in om een indicatie te krijgen van het haalbare verzuimniveau binnen uw organisatie, afgezet tegen het ingeschatte, haalbare verzuim in heel Nederland.

Trainingen over verzuimaanpak

Falke & Verbaan organiseert het gehele jaar door trainingen over verzuimaanpak voor diverse doelgroepen. Hieronder treft u een greep van titels uit het aanbod van onze trainingen:

  • Basistraining Verzuim & Gedrag voor leidinggevenden en HR-professionals
  • Verzuimgedrag effectief beïnvloeden voor leidinggevenden
  • Masterclass Dynamisch Verzuimmanagement voor adviseurs
  • Wet & Regelgeving: een korte krachtige introductie voor leidinggevenden en HR-professionals

Bekijk hier de Trainingskalender voor de eerstvolgende bijeenkomsten & trainingen van Falke & Verbaan Academie.