Verzuim in zorgsector gedaald in 2012

Werd in 2011 in de zorg nog een lichte stijging van het verzuim gemeten, in 2012 is een daling opgetreden naar 5.1%. De stijging in 2011 lijkt daarmee afgedaan te kunnen worden als een incident. Het ziet ernaar uit dat veel organisaties steeds beter in staat zijn om hun verzuim omlaag te brengen. Een nog verdere daling is mogelijk, maar vraagt wel extra inzet.


Het verzuim bevindt zich sinds jaren in een glijvlucht omlaag. Vernet Verzuimnetwerk constateert dat de daling vooral gelegen is in het relatief korte verzuim. Het verzuim langer dan één jaar neemt al jaren met kleine stapjes toe. Langdurig verzuim treft vooral oudere medewerkers en wordt door de voortschrijdende vergrijzing een steeds pregnanter probleem. De branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) bewijst echter dat organisaties ook hier invloed op kunnen hebben. Hoewel het verzuim en de gemiddelde leeftijd binnen deze branche hoger is dan binnen de overige zorgbranches, zijn sinds 2009 flinke stappen gezet en bevindt het ziekteverzuim zich al enige tijd ruim onder de 6,0%. Bijzonder is dat het langdurig verzuim hierbij stabiel blijft.

Gericht beleid om de inzetbaarheid van medewerkers duurzamer te maken, is de sleutel tot meer controle over het verzuim. Dit onderwerp wint aan populariteit. Een groeiend aantal HRM-directeuren en bestuurders heeft oog voor het duurzame werkvermogen van medewerkers. De aandacht voor dit onderwerp is geen luxe, want verzuim is een kostbare zaak waar letterlijk veel winst op te behalen valt. Een daling van het verzuim met 0,1 procentpunt levert per jaar voor de hele zorgsector een besparing op van circa € 40 miljoen.

Jaar

Verzuim 1e jaar in %

Verzuim 2e jaar in %

Verzuim totaal in %

2008

4,99

0,46

5,45

2009

4,9

0,47

5,37

2010

4,79

0,47

5,26

2011

4,79

0,5

5,29

2012

4,59

0,51

5,1

Tabel verzuim Zorgbreed

Bron: Vernet Verzuimnetwerk BV.
Vernet is een onderzoeksbureau naar verzuim binnen Nederlandse zorginstellingen en is marktleider in benchmarks voor de sectoren zorg en welzijn. Vernet verzamelt verzuimgegevens van circa 500 instellingen waar bijna 600.000 mensen werkzaam zijn.