Verdere besparing van verzuimkosten in de Zorg blijkt mogelijk

De politieke ontwikkelingen omtrent AWBZ en WMO hebben grote invloed op het werken in de zorgsector. Het zijn onzekere tijden waarin veel veranderingen en reorganisaties worden doorgevoerd. Dit heeft natuurlijk zijn weerslag op het zorgpersoneel.

Toch zien wij in dat, ondanks de stress die dit met zich meebrengt, het verzuim in de zorgsector in 2013 verder is gedaald naar een recordpercentage van 4,9% (bron: Vernet). Dit betreft niet alleen het kortdurend verzuim, maar voor het eerst sinds 2007 ziet de zorgsector in Nederland ook een daling in het verzuim van langer dan een jaar.

Verdere verzuimdaling levert de zorgsector ongeveer 40 miljoen per 0,1%-punt op, dus dat is reden om, ondanks deze mooie resultaten, het verzuim hoog op de agenda te houden. Dat effectief verzuimmanagement een zeer grote rol speelt in de verzuimdaling zien we aan de grote verschillen tussen de zorgorganisaties. De schitterende resultaten van de best practices geven het beeld dat het verzuim in de zorgsector nog verder kan dalen in de komende jaren, wanneer de lager scorende organisaties het verzuim binnen hun organisatie ook effectiever weten te managen.

In de Vernet Health Ranking van 2013 scoren diverse organisaties cijfers boven de 9,0. Met grote trots zien wij tussen deze organisaties enkele van onze klanten, zoals de toppers in de sectoren VVT en GGZ. De best practice van Stichting Anton Constandse kunt u hier vinden. Ook Cicero Zorggroep heeft in 2013 met ons gewerkt aan een effectieve aanpak van verzuim, met spectaculaire resultaten!

Mocht u naar aanleiding hiervan interesse hebben in meer informatie over hoe u het verzuim in uw zorginstelling nog effectiever kunt managen, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze consultants.