Verbetering van gedrag en arbeidsveiligheid bij SCA Packaging Nederland

“Onze organisatie richtte zich op technische, organisatorische en gedragsverbeteringen rondom arbeidsveiligheid. Uit een interne analyse kwam naar voren dat met name verbeteringen mogelijk waren rondom gedrag en arbeidsveiligheid. Dit werd bevestigd door het onderzoek dat Falke & Verbaan uitvoerde in de onderzoeksfase.” – Erik Wijnands, SHE Manager, SCA Packaging NL.

Erik Wijnands, SHE Manager van SCA Packaging Nederland over de keuze voor een samenwerking met Falke & Verbaan: “Binnen de branchevereniging VNP hebben we kennisgemaakt met Falke & Verbaan. SCA heeft Falke & Verbaan ingeschakeld omdat zij meer gericht zijn op het maken van afspraken over veilig en onveilig gedrag. Deze aanpak was erg vernieuwend voor onze organisatie.”

Veiligheid en Gedrag

De vraag van SCA Packaging NL aan Falke & Verbaan was: “Ontwerp en implementeer met ons een instrument en systematiek waarmee de lijn op eenvoudige wijze (objectief te beoordelen) gedragsafspraken kan maken.” Falke & Verbaan heeft daarnaast de lijn getraind in het handhaven van deze afspraken. Het project heeft gelopen van december 2010 tot en met december 2011.
Resultaat

Het resultaat van dit project is dat de verhouding tussen technische, organisatorische en gedragsmatige arbeidsveiligheidsverbetering meer in balans is. “We zijn nu beter in staat tot zelfreflectie: welk effect heeft mijn gedrag op anderen. Veilig en onveilig gedrag is beter bespreekbaar bij SCA Packaging.”

Het project was een aanzet tot het opzetten van een structuur waarbij de organisatie zichzelf de verplichting heeft opgelegd dat leidinggevenden periodiek met hun medewerkers praten over veiligheid en gedrag. Zij gebruiken hiervoor als ondersteuning de zogenaamde “incidentenwolkanalyse”.

Daarnaast heeft de TPC groep (Total Process Control) een grote rol gespeeld bij het behouden en voortzetten van de goede resultaten. Deze groep bestaat uit de MD, de KAM-manager en een vertegenwoordiger uit de OR, en is maandelijks ongeveer een half uur bijeen gekomen om ervoor te zorgen dat het beleid voor iedereen helder was en goed werd uitgevoerd.

Over de samenwerking met Falke & Verbaan:

“De samenwerking met Falke & Verbaan is goed verlopen. De trainer ging confrontaties niet uit de weg en confronteerde op deze wijze onze medewerkers met het effect van hun eigen gedrag. Dit heeft tot goede resultaten van de training geleid. Het traject is daarnaast verlopen zoals gepland, waar we erg tevreden mee zijn: het ontwerpen en implementeren van een instrument (de incidentwolk) en een systematiek waarmee de lijn op eenvoudige wijze (objectief te beoordelen) gedragsafspraken kan maken. Nu is het aan ons om de ingezette weg te continueren.” – Erik Wijnands, SHE Manager, SCA Packaging NL.