Verantwoord aanbesteden in het ERM

Steeds meer overheidsorganisaties en bedrijven overwegen om over te stappen naar het ERM (Eigen Regiemodel), waarbij men zoveel mogelijk activiteiten op het gebied van arbodienstverlening in eigen beheer wil gaan doen. Men beroept zich daarbij dikwijls op modellen van Falke & Verbaan.

Wij zien echter de laatste tijd dat deze modellen niet altijd op de goede manier geïnterpreteerd en vertaald worden naar aanbestedingsbestekken. Hierdoor ontstaan veel problemen in de fase daarna. Dat levert frustraties op en kost geld. Ook is niet iedere organisatie toe aan het ERM.

Gratis bijeenkomst
Tijdens een gratis miniconferentie helpt Falke & Verbaan u op weg met het toepassen van het ERM op een verantwoorde wijze. Deze miniconferentie wordt georganiseerd voor overheidsorganisaties en voor inkopers en HR-adviseurs die betrokken zijn bij inkoop.

Gratis screening in juni
Wij bieden in de maand juni aan om gratis uw beleids- en aanbestedingsdocumenten en programma’s van eisen te screenen en te voorzien van een kort advies.

Wat is de werkwijze?
U belt met het kantoor Naarden-Vesting (telefoon: 035-6997100) of mailt ons en geeft aan dat u gebruik wilt maken van de gratis screening. Vervolgens stuurt u de documenten op (per post of per mail). U krijgt van de consultant van Falke & Verbaan uitleg over de verdere werkwijze, de termijn en de manier waarop u terugkoppeling zult krijgen.