Veranderingen in de arbomarkt

De crisis lijkt achter ons te liggen, maar de bezuinigingen werken door. Dit zien we terug in de grote hoeveelheid veranderingen op het gebied van arbo, verzuim en sociale zekerheid.

Een aantal belangrijke veranderingen betreffen o.a.:

  • De blijvende toename van het eigen-regiemodel;
  • Het aangescherpte toetsingskader van UWV;
  • De participatiewet en quoteringsregeling;
  • De werkstress-campagne van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW);

Na een periode van 20 jaar privatisering van de sociale zekerheid, lijkt nu dat ook de overheid gaat onderzoeken hoe we op structurele wijze de arbeidskosten kunnen beperken door nieuwe wetgeving te introduceren. Die nieuwe wetgeving zou mogelijk ook weer gevolgen kunnen hebben voor het huidige stelsel. Zo ver is het voorlopig echter nog niet. Veel bedrijven kunnen niet op de besluitvorming van de overheid wachten en nemen het heft in eigen hand. Dit doen zij door nu al kosten te beperken en de productiviteit direct en duurzaam te verhogen.

Veranderingen in de organisatie: een verschuiving van de focus

We zien dat organisaties hun focus verleggen van verzuimreductie naar sturen op productiviteit en duurzame inzetbaarheid. Voor u betekent dit veelal een uitbreiding van de gedragsmatige visie op verzuim naar het inbedden van gedragsverandering in een dienstverleningsmodel, gebaseerd op vroegsignalering van trends, continuïteit en flexibiliteit en lagere kosten door versterking van zelfregie.

Wat doet uw organisatie?

Hoe gaat uw organisatie om met de geschetste veranderingen? Sluit de huidige vorm van arbodienstverlening nog aan op de uitdagingen van vandaan en morgen? Loopt uw arbocontract binnenkort af en beraadt u zich op alternatieven? De directieleden en/of senior-consultants van de Falke & Verbaan Groep komen graag een keer vrijblijvend bij u langs om de kansen voor uw organisatie te bespreken. Samen met u bekijken we de mogelijkheden om tot een kosteneffectieve dienstverlening te komen, die voor zowel organisatie als medewerkers een grote stap vooruit vormt.

Voor het maken van een afspraak, of het opvragen van meer informatie, kunt u contact opnemen met Falke & Verbaan direct via uw consultant of ons kantoor in Naarden-Vesting: 035-6997100.

Ook organiseert Falke & Verbaan trainingen over dit onderwerp: bekijk hier de training ‘Eigen-Regiemodel: meer grip op verzuim en arbodienstverlening’