Tweede lichting afgestudeerde Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseurs

Stichting RSBA en Falke Verbaan Ontwikkeling reikten op 31 oktober jl. de diploma’s uit aan weer een groep geslaagden van de leergang Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur (RSBA). Inmiddels hebben dertien deelnemers het diploma gehaald en mogen zich nu Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur noemen.

Sinds 2015 leidt Falke Verbaan Ontwikkeling (FVO) in samenwerking met Stichting RSBA adviseurs, casemanagers, arbeidsdeskundigen en andere professionals op tot Sociaal Bedrijfskundig Adviseur. De rol van de RSBA overstijgt die van andere professionals die zich richten op diverse deelgebieden van inzetbaarheid en arbeidsongeschiktheid.

Om in het register ingeschreven te blijven staan en de titel te mogen voeren, dienen de RSBA’s in de toekomst trainingen te blijven volgen.

Afgestudeerd, en dan?

De Sociaal Bedrijfskundig Adviseur is de drijvende kracht achter adviezen die kunnen leiden tot organisatieveranderingen. Na afloop van de opleiding is men in staat elk inzetbaarheidsvraagstuk vanuit een helicopterview te benaderen, met aandacht voor gedrag en keuzeprocessen, wet- en regelgeving, bedrijfskundige afwegingen en de belangen van werkgever en werknemer.

Wendy Verswijveren, specialist Verzuim bij Spirit en een van de geslaagden, is blij met haar nieuwe titel. “Ik merk dat nu ik op een overkoepelende manier naar verzuim kijk ook een beter inzicht in de problematiek heb gekregen. Hierdoor heb ik beter grip op zaken en heel veel rust gekregen.”

Wim Haringsma, Re-integratie adviseur bij De Amersfoortse beaamt dit. Ook hij heeft zijn diploma ontvangen. ‘Als je een overkoepelende kijk nodig hebt in het complexe werkveld van inzetbaarheid, verzuim en re-integratie, dan is dit de opleiding die dat biedt. Alle onderwerpen komen aan bod en je leert om echt out-of-the box te denken”.

Groepsgevoel

De groep heeft een sterke band opgebouwd met elkaar. Adri Buitenhuis, werkzaam bij Vitacon-Luteijn zegt daar het volgende over: ‘Ook al hebben we allemaal een vergelijkbare achtergrond toch heeft iedereen zijn sterke punten waardoor je elkaar goed aanvult en veel aan elkaar hebt tijdens de opleiding. Ik denk ook zeker dat we met elkaar contact blijven houden’.

 Brede aanpak

Docent Theo Stokking helpt als consultant/arbeidsdeskundige al vele jaren grote en kleine bedrijven schadelast door verzuim te voorkomen danwel te beperken. “Ik werk vanuit de overtuiging dat het effectief terugdringen van de schadelast vraagt om een samenhangende bedrijfskundige benadering van sociaal-medische, juridische en financiële aspecten. Binnen die drie krachtvelden speelt de problematiek rond verzuim en re-integratie zich gelijktijdig en onlosmakelijk af. Wil je verzuim als bedrijf effectief te lijf gaan en daarmee de schadelast beperken, dan moet je kiezen voor een brede, overkoepelende aanpak, waarbij zo nodig ook organisatorische aanpassingen worden gedaan.”

Over de leergang

De leergang bestaat uit 7 modules over onder meer gedragsbeïnvloeding, re-integratie, wet- en regelgeving, preventie, riskmanagement en adviesvaardigheden. De modules zijn verdeeld over 18 dagen in een periode van een jaar. De docenten zijn experts op hun vakgebied en veelgevraagd spreker en/of trainer.

De leergang RSBA gaat in 2017 van start op 2 februari in Den Bosch, 10 april en 14 september in Naarden-Vesting.

Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen met Falke Verbaan Ontwikkeling, http://www.fvo.nl/rsba