Verzuim en gedrag

Verzuim lijkt zo’n simpel begrip: iemand verzuimt van zijn werk omdat hij ziek is en als hij weer beter is komt hij weer werken, toch? Bij nadere beschouwing blijkt het niet zo eenvoudig te zijn. De helft van de beroepsbevolking ervaart medische aandoeningen of klachten, terwijl het verzuim structureel rond de 4% ligt. Waarom kunnen twee organisaties met een vergelijkbare medewerkerpopulatie totaal andere verzuimcijfers laten zien?

Of iemand al dan niet de keuze maakt om te verzuimen wordt in belangrijke mate bepaald door de sociale omgeving. Het werk is een belangrijk component van deze sociale omgeving. Factoren als arbeidstevredenheid, aanwezigheidsmotivatie en de verzuimgelegenheid binnen de organisatie spelen dan ook een belangrijke rol bij verzuim. Falke & Verbaan beschouwt verzuim dan ook als een uitkomst van keuzes die door de werkgever en medewerker kunnen worden gemaakt. Daarmee zien wij verzuim als gedrag. Gedrag dat in belangrijke mate kan worden beïnvloed.

Falke & Verbaan ondersteunt organisaties om grip (terug) te krijgen op het verzuim, middels het implementeren van de gedragsmatige visie op verzuim. Op basis van onze jarenlange ervaring en expertise kunnen wij aangeven dat een integrale benadering, waarbij alle partijen worden betrokken in de cultuurverandering, altijd tot de beste resultaten leidt. Ons ‘integraal verzuimtraject’ is een combinatie van probleemanalyse en advisering, koersbepaling, (online) leren en ontwikkelen van management en medewerkers en borgingsactiviteiten. We betrekken alle belangrijke stakeholders rondom inzetbaarheid (medewerker, leidinggevende, bedrijfsarts, management, bestuur, HR en OR), om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren in de organisatie. In al onze activiteiten zijn wij erop gericht dat uw organisatie zo snel mogelijk volledig zelfstandig in staat zal zijn om de inzetbaarheid van uw medewerkers te vergroten.

Wilt u weten wat voor uw organisatie een haalbaar verzuimpercentage is? Klik hier om de Verbaannorm in te vullen. Bent u benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met één van onze consultants.