Van Eigen Regie naar Zelfregie

Onder invloed van veranderende wet- en regelgeving, de economische groei en veranderingen op de arbeidsmarkt wordt de rol van de medewerker in het bedrijf anders; met meer zelfstandigheid, flexibiliteit en verantwoordelijkheid. Dit vereist dan ook een andere manier om inzetbaarheid effectief te managen.

In het verleden richtte verzuimmanagement zich hoofdzakelijk op het opleiden van leidinggevenden. Ingegeven door de huidige ontwikkelingen is het noodzakelijk dat juist medewerkers zelf meer in the lead komen. Het is dan ook tijd voor een nieuwe baanbrekende stap in onze dienstverlening. Hierbij focust Falke & Verbaan zich op het ontwikkelen van een gelijkwaardige en volwassen arbeidsrelatie voor medewerkers. Dit kan gevormd worden door het stimuleren van verantwoordelijkheid, eigenaarschap en communicatieve vaardigheden.

In de aanpak van Falke & Verbaan is de werkgever faciliterend aan de medewerker in het scheppen van de randvoorwaarden voor inzetbaarheid. De medewerker is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de eigen (duurzame) inzetbaarheid en er wordt over het algemeen meer gestuurd op resultaat/productiviteit in plaats van strikte aan- of afwezigheid van medewerkers. Hier zijn vele werkvormen geschikt voor. Zo kan er gedacht worden aan interactieve medewerkersessies, maar ook aan een online platform waarin medewerkers zelf activiteiten selecteren om de inzetbaarheid te stimuleren. Afhankelijk van uw organisatie en de taakvolwassenheid van medewerkers, kijken we met u wat passend is om het gewenste resultaat te behalen.

Bent u benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met één van onze consultants.