Testimonials

Wat was voor jullie de aanleiding om ondersteuning te vragen aan Falke & Verbaan? Enkele collega’s kende Falke & Verbaan van andere organisaties. Het gedragsmodel paste daarnaast goed bij de visie en kernwaarden van TanteLouise. Binnen TanteLouise staat de gelukkige medewerker centraal en daar draagt eigen regie kunnen nemen zeker aan mee. Hoe zou je … Lees "" verder

“Het warm zakelijke gesprek aangaan” Aanleiding & contact Falke & Verbaan in gesprek met Alma Groothedde, HR manager bij het Alexander Monro Ziekenhuis: De aanleiding om met verzuim aan de slag te gaan was niet zozeer het verzuimpercentage maar de rolonduidelijkheid. Met als voornaamste aandachtspunt de casemanager rol van leidinggevenden op het gebied van verzuimbegeleiding. … Lees "" verder

Hoe begon de samenwerking tussen Noordwest Ziekenhuisgroep en Falke & Verbaan? Noordwest had geen hoog verzuim toen we begonnen in 2014, vertelt Bart de Klerk, adviseur HR Arbo/HVK bij Noordwest Ziekenhuisgroep.  Wel zagen we het verzuim stijgen en wilden we preventief ingrijpen. Falke & Verbaan bracht enerzijds vernieuwing qua kijk op verzuim en sloot anderzijds … Lees "" verder

Wat was voor Florence de voornaamste reden om nu met verzuim aan de slag te gaan? Bert Timmerman, directeur HR van Florence; ”We staan op dit moment en de komende jaren voor een enorm capaciteitsvraagstuk. Hiermee is spreken over inzetbaarheid meer dan ooit aan de orde. Het personeelsbestand vergrijst, dus verzuim en inzetbaarheid zijn van … Lees "" verder

“Organisaties zijn serieus bezig met de thema’s verzuim en inzetbaarheid maar openstaan voor blind spots is belangrijk, een externe partij als Falke & Verbaan kan samenhang aanbrengen in verzuimmanagement” Mirjam Kranendonck – Stafmedewerker Personeel – LOGOS Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs: “Binnen LOGOS begon ongeveer 3 jaar geleden, ondanks de ontwikkeling van diverse instrumenten, het … Lees "" verder

“ Het gaat om de juiste aandacht voor de medewerker, aansluiten bij je eigen visie” Wat was voor Zorggroep Sint Maarten de echte aanleiding om met verzuim aan de slag te gaan? Annemiek Stegge: Adviseur HRM / Martine van Dormolen: Adviseur Communicatie: “ We merkten dat onze werkwijze rondom verzuim niet paste bij onze visie ‘Deel … Lees "" verder

“We maken nu het onderscheid tussen ziek en verzuim; dit zijn echt twee verschillende dingen” Falke & Verbaan in gesprek met Hanneke Hoek, HR-adviseur bij het Hoogheemraadschap van Rijnland: In 2018 bestond er volgens de directie onvoldoende aandacht voor verzuim. Daarom hebben we een integraal verzuim traject ingezet, begeleid door Falke & Verbaan. Het resultaat … Lees "" verder

“Van een dialoog in beperkingen naar een dialoog over mogelijkheden. Uiteindelijk met als doel optimaal dienstverlening te kunnen leveren.” In gesprek met Roy Brouwer (P&O Adviseur) & Anique van der Horst (P&O Adviseur) Wat was jullie adviesvraag aan Falke & Verbaan? “Het begin van de samenwerking met Falke & Verbaan dateert vanuit medio 2016. Toen … Lees "" verder

 “Het gaat niet over verzuim, het gaat over het voeren van het juiste gesprek” Wat was voor  Rijnstate de echte aanleiding om met verzuim aan de slag te gaan? Selma Wilkeshuis, HRM adviseur en verzuimspecialist bij Rijnstate: “Binnen Rijnstate zijn we in 2017 begonnen om het denken over inzetbaarheid te veranderen. We willen met elkaar … Lees "" verder

“De trainingen hebben leidinggevenden meer zelfvertrouwen gegeven waardoor verzuim veel minder gezien wordt als iets negatiefs” Falke & Verbaan Groep in gesprek met Melithsa Demmers, Directeur HR bij Praxis: “In 2018 zagen we het verzuim stijgen, we hadden geen grip op langdurige dossiers en de kosten waren hoog. Daarnaast hadden we behoefte aan ondersteuning bij … Lees "" verder

“Het gaat nu niet meer over ziekte binnen DELA maar over gedrag, hoe ga je om met je verzuim.” Frank van den Oever, Adviseur Arbo & Gezondheid bij Coöperatie DELA: “De aanleiding om met verzuim aan de slag te gaan ligt in 2015, het verzuim was toen 8%. We wilden toe naar het eigen regie … Lees "" verder