Sevagram: een effectieve verzuimaanpak begint met een heldere visie

‘We zijn zakelijk in onze verzuimbenadering, maar verliezen de warme kant niet’

“Falke & Verbaan heeft ons goed op gang geholpen, nu moeten we de zijwieltjes van de fiets halen en zelf gaan fietsen.” Personeelsadviseur Eric Schoenmakers vertelt hoe bij zorgorganisatie Sevagram wordt gewerkt aan verlaging van het verzuim. “We weten nu dat een effectieve verzuimaanpak begint met een heldere visie.”

Al enige tijd oriënteerde Eric Schoenmakers en zijn collega’s zich op de mogelijkheden het stijgende verzuim binnen Sevagram een halt toe te roepen. De consultant van Falke & Verbaan kon helder maken dat wij pas met echt iets zouden bereiken als we om te beginnen onze visie op verzuim eens goed onder de loep zouden leggen. Falke &Verbaan werd ingeschakeld om met het MT van Sevagram de visie te herijken en ‘de neuzen dezelfde richting op te zetten’.

De warme kant

Het MT stond volledig achter de visie, waarin de term ‘warme zakelijkheid’ een hoofdrol speelde. Daarmee ontstond een solide basis om de visie af te laten dalen in de organisatie. Falke & Verbaan verzorgde de scholingsprogramma’s voor leidinggevenden, als aanzet voor een heuse cultuurverandering. Eric Schoenmakers: “De grootste verandering is dat we het niet meer hebben over ziek zijn, maar kijken naar wat iemand nog wél kan. We zijn zakelijk in onze verzuimbenadering, maar verliezen de warme kant niet. Het is nu gewoon duidelijk wat we van elkaar kunnen verwachten.”

Damage Control

Inmiddels is ook het verzuimprotocol herschreven en is Sevagram volop bezig om het cultuurveranderingsproces te doorlopen. Falke & Verbaan ondersteunt bij een kritische revisie van langdurige verzuimdossiers met inzet van het programma ‘Damage Control’. “Door kritisch te kijken, kunnen we een nieuw licht werpen op deze dossiers”, aldus Eric. “Ook hiervoor geldt dat ‘warme zakelijkheid’ leading is en dat we focussen op mogelijkheden in plaats van beperkingen.”

Maatwerk

Inmiddels neemt het verzuim bij Sevagram volgens Eric Schoenmaker af. “Het feit dat we het gesprek aangaan over verzuim, is voor ons al een enorme winst. Falke & Verbaan heeft ons geen standaardoplossing verkocht, maar maatwerk geleverd op basis van onze visie en met feeling voor onze branche. Nu pakken we zelf verder door, en onze consultant van Falke & Verbaan blijft vanaf de zijlijn betrokken als backup en ondersteuning, als sparringpartner.”