Blended Learning @Falke & Verbaan – Gratis miniconferentie

Iedereen heeft zijn eigen stijl van leren. Ook de trends ten aanzien van leren zijn in de loop der jaren sterk veranderd. De verwachting is dat in 2020 maar liefst 80 procent van het formeel leren plaats zal vinden via door de techniek gedomineerde kanalen. Des te meer reden voor Falke & Verbaan om een propositie aan te bieden waarbij we uitgaan van blended learning, ofwel een combinatie waarin klassikaal met digitaal afgewisseld wordt.

 

De afgelopen maanden heeft Falke & Verbaan naast een online tool om kennisontwikkeling te toetsen ook een digitale bibliotheek ontwikkeld met video rollenspelen rondom het thema Verzuim en Gedrag. Het doel hiervan is om een nieuwe dimensie te geven aan ons trainingsaanbod en ook meer digitale leermogelijkheden aan te bieden.

 

Wil je graag kennismaken met de mogelijkheden van Blended Learning @Falke & Verbaan kom dan naar een van onze gratis miniconferenties. Aanmelden: klik hier 

 

Na de presentatie heeft u kans om met vakgenoten van gedachten te wisselen onder het genot van een overheerlijke lunch. Daarnaast krijgt u na afloop een preview toegestuurd waarmee u zelf kunt oefenen.

 

Voor meer informatie en/of het bespreken van in-company mogelijkheden neem contact op met Annette Balk, Senior Consultant en Programma Manager Blended Learning bij Falke & Verbaan via mobiel 06-10902602 of e-mail annette.balk@falkeverbaan.nl.

Blended Learning @Falke & Verbaan – Gratis miniconferentie

Iedereen heeft zijn eigen stijl van leren. Ook de trends ten aanzien van leren zijn in de loop der jaren sterk veranderd. De verwachting is dat in 2020 maar liefst 80 procent van het formeel leren plaats zal vinden via door de techniek gedomineerde kanalen. Des te meer reden voor Falke & Verbaan om een propositie aan te bieden waarbij we uitgaan van blended learning, ofwel een combinatie waarin klassikaal met digitaal afgewisseld wordt.
 

De afgelopen maanden heeft Falke & Verbaan naast een online tool om kennisontwikkeling te toetsen ook een digitale bibliotheek ontwikkeld met video rollenspelen rondom het thema Verzuim en Gedrag. Het doel hiervan is om een nieuwe dimensie te geven aan ons trainingsaanbod en ook meer digitale leermogelijkheden aan te bieden.

 

Wil je graag kennismaken met de mogelijkheden van Blended Learning @Falke & Verbaan kom dan naar een van onze gratis miniconferenties. Aanmelden: klik hier 

 
Na de presentatie heeft u kans om met vakgenoten van gedachten te wisselen onder het genot van een overheerlijke lunch. Daarnaast krijgt u na afloop een preview toegestuurd waarmee u zelf kunt oefenen.
 
Voor meer informatie en/of het bespreken van in-company mogelijkheden neem contact op met Annette Balk, Senior Consultant en Programma Manager Blended Learning bij Falke & Verbaan via mobiel 06-10902602 of e-mail annette.balk@falkeverbaan.nl.

Gratis miniconferentie: Arbodienstverlening slim aanbesteden; Zo werk het

U vraagt zich af of uw huidige arbodienstverlener nog wel goed past of u bent van plan om uw arbodienstverlening te gaan aanbesteden? Een aanbesteding is tijdrovend en kostbaar. Belangrijk dus dat u de juiste keuzes maakt.

 

Denk bijvoorbeeld aan:

– Is aanbesteden de juiste keus en zo ja hoe leid je dat in goede banen?

– Hoe zorg je ervoor dat arbodienstverlening past bij uw organisatiedoelstellingen?

 

Een heldere visie en concrete doelstellingen zijn dan een must. Te vaak zien wij dat de gemaakte keuzes ten aanzien van arbodienstverlening niet leiden tot het gewenste resultaat. En dat is zonde van uw tijd en die van andere betrokkenen. Sinds meer dan 10 jaar richt Falke & Verbaan zich naast diverse trajecten op gebied van gedragsbeïnvloeding, op het screenen, ontwikkelen en uitrollen van (arbo)dienstverleningsconcepten. Dit doen we aan de hand van het beproefde kwadrantenmodel. Ook worden benodigde randvoorwaarden aangestipt om de nieuwe werkwijze tot een succes te maken.

 

Tijdens deze gratis miniconferentie krijgt u in twee uur tijd ideeën, inzichten, de do’s en don’ts en praktische handvatten om binnen uw eigen organisatie aan de slag te gaan. Neem vooral uw inkoper mee!

 

Na de presentatie heeft u kans om met vakgenoten van gedachten te wisselen onder het genot van een broodje. U kunt zich via deze link aanmelden.

 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via telefoonnummer 035-6997100.

 

Met vriendelijke groet,

 

Rianne Baan, Consultant bij Falke & Verbaan

Aanpak leefstijl tegen het licht gehouden

Aanpak leefstijl tegen het licht gehouden

Jubileumcongres Falke & Verbaan en Immediator

 

We bestaan respectievelijk 25 en 12,5 jaar. We vierden het 5 oktober met het congres, “Leefstijl, waar bemoeit u zich mee?!”
HR-professionals hebben er in meerderheid geen moeite mee als de werkgever aan z’n mensen eisen stelt wat betreft leefstijl. Wat vinden werknemers? Hierop sturen, hoe doet een arbeidsorganisatie dat, rendeert het? Tweehonderd congresgangers lieten zich in de Maarssense Inn-spiratiezaal bijpraten door vier inleiders en zes zeer diverse debaters in een panel. Met als spraakmakende discussieleider Tom van ’t Hek, vroeger huisarts en coach, letterlijk de belichaming van duurzame inzetbaarheid.

 

Wat?

Erasmus Rotterdam hoogleraar Lex Burdorf gaf de wetenschappelijke feiten. We zijn in het rijke westen gezonder dan ooit, wezenlijke verbetering komt niet meer van de medische wetenschap maar van een gezonde leefstijl in een stimulerende omgeving. Lager opgeleiden hebben meer problemen. Gezondheidsverschillen tussen opleidingsniveaus nemen toe met de leeftijd. De wetenschap ziet de leefstijl van mensen als oorzaak van de helft van de chronische ziekten.

Burdorfs onderzoek onder medewerkers in het openbaar vervoer geeft zicht op invloed op het werkvermogen. Arbeidsomstandigheden tellen daarin voor 17%, blijven leren voor 15% en leefstijl is niet te verwaarlozen met 9%. Van elke tien werknemers zijn er vier neutraal en vier positief, echter twee op de tien zien in bemoeienis een aanslag op hun privacy: obese 50-plus laag opgeleiden.

 

Hoe?

Werknemers wijzen gemakkelijk hun omgeving aan als factor bij matige leefstijl: bijvoorbeeld te weinig pauze voor fatsoenlijk eten. Burdorf ziet ongezond gedrag niet als individuele keuze. Goede arbeidsomstandigheden, de gezonde kantine, een sociaal werkgeverschap, voorbeeldgedrag van leidinggevenden: het zal werknemers de drang geven om gezond hun pensioen te halen om daarna óók nog veel te kunnen doen.

De andere keynotesprekers waren wetenschapsjournalist Mark Mieras, Nijenrode hoogleraar Lidewey van der Sluis en ervaringsdeskundige Florien Vaessen. Ze hamerden op hetzelfde: één maatregel volstaat niet. Fruit verstrekken kan hoogstens een begin zijn (niet alleen op het hoofdkantoor, juist ook op het eindpunt waar de buschauffeurs pauzeren).

 

Breed

Gezondheidsbevordering moet al in de schoolomgeving beginnen. In de arbeidswereld gaat het om ruimte voor werknemers voor de voortgang die ze willen maken, voor de flow die ze daarvan krijgen. Het goede gesprek tussen leidinggevende en werknemer, een bedrijfscultuur die veilig voelt, een vurige teamgeest (anders dan een zelfsturend team waarin niet alleen het management is weggesneden maar ook sociale steun door de leidinggevende); het zijn enkele van de onmisbare bouwstenen en er is veel ambitie nodig. “ Jazeker, maar aanpak leefstijl is niet per cao te regelen” zei Piet Vessies, werkgeversvertegenwoordiger. FNV-er Wim van Veelen (”er zijn gelukkig vele goede werkgevers”) hield zijn bijdrage aan het debat strak vanuit zijn achterban: hou rekening met ‘de onderkant’, er zijn ook werkgevers die niks doen tegen bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen. Dat vraagt regels en handhaving. Zeker daar vindt hij het niet fair werknemers aan te spreken op overgewicht als dat het werk hindert.

 

De opbrengst?

Aanpak leefstijl is trendy. We hebben het met dit congres graag belicht. We moeten het effect van leefstijlinterventies in arbeidsorganisaties niet overschatten. Tegelijk weten we nu vanuit Burdorfs gegevens: het mag een wonder heten als de 20% obese 50-plus laag opgeleiden hun pensioen halen zonder hoge ziekte- en WIA-kosten voor de werkgever. Falke & Verbaan en Immediator verwachten geen wonderen van alleen een aanpak gericht op leefstijl. Voor veel interventies is nog onvoldoende evidence als het gaat om de invloed op inzetbaarheid, ook al zijn er vaak op termijn wel positieve gezondheidseffecten te verwachten. We zijn wel sterk in samen met u kritisch te kijken aan welke knoppen het best gedraaid kan worden om duurzame inzetbaarheid te bereiken. Een ambitieuze visie op gewenste leefstijl/gezond gedrag kan daar eventueel een onderdeel van zijn.

 

Wij, Waldo Falke, Dianne van der Putte en Reijer Pille, directie van de groep, danken het personeel voor hoe ze ons in het zonnetje zetten, voor de organisatie van dit congres met gedegen kijk op leefstijlaanpak. En we danken vooral onze klanten voor de samenwerking en het vertrouwen, en hoe u ons allemaal steeds weer bij de les houdt; bemoeienis met leefstijl is een hoge ambitie waarin arbeidsorganisaties en adviseurs zich te bewijzen hebben!

Arbodienstverlening is complex, Arboview helpt bij aanbestedingen

Arbodienstverlening is complex. En een aanbesteding over dit onderwerp is tijdrovend en vraagt om de juiste expertise. Naast wettelijke kaders zoals de WVP, nieuwe Arbowet en maatwerk/ vangnetregeling waar u rekening mee moet houden, wilt u de arbodienstverlener vinden die een bijdrage levert aan uw organisatiedoelstellingen. Een arbodienstverlener die naadloos aansluit bij de door uw gekozen visie en koers. In de praktijk zien wij dat dit proces best ingewikkeld is en hebben wij de 10 meest voorkomende knelpunten gebundeld.

 

Als u ondersteuning wenst bij uw aanbestedingsproces kan Falke & Verbaan hierbij helpen. Dat kan alleen bij de koersbepaling zijn, maar ook bij het opstellen van het programma van eisen tot het selecteren van de best passende aanbieders. Het doel hierbij is altijd het optimaliseren van de inzetbaarheid en productiviteit van medewerkers. Falke & Verbaan is gericht op de kortste en duurzaamste weg naar resultaat.

 

Meer informatie: Rianne Baan, Senior Consultant Falke & Verbaan

 

Aanmelden voor de gratis miniconferentie: Klik hier