Whitepaper: Diversiteit 2.0

Hoe diverser een team, hoe rijker de uitkomst, zo wordt gedacht. Maar een diverse populatie alleen is niet voldoende om teamprestaties te verbeteren. Inclusie, ofwel inclusief werkgeverschap, lijkt dan ook ‘the next level’ van diversiteit. Hierbij draait het niet om aantallen en verschillen, maar om gedrag, authenticiteit en het gevoel van medewerkers dat ze ‘erbij horen’.

 

Het lijkt logisch: hoe meer verschillende mensen en daarmee meningen, overtuigingen en ideeën een organisatie in huis heeft, hoe rijker de output. Diversiteit is om die reden een begrip dat door menig bedrijf wordt omarmd.

 

In de whitepaper ‘Diversiteit 2.0’ wordt u verder uitgelegd hoe en waarom de invoering van inclusie voor uw organisatie een succes kan zijn.

 

Vul het onderstaande formulier in en wij mailen u onze Whitepaper Diversiteit 2.0: