De robot de baas? – Nieuwe dimensies in HR

Het gonst van discussies en symposia over robotisering. Kunt u beter robotmonteur worden dan -programmeur? Ik deel wat indrukken met u.

 

 

HR computeriseerbaar
De kwestie lijkt urgent. Young HR van de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland hield in november een conferentie over robotisering. Zo’n 70 jonge HR-managers hoorden lezingen aan en discussieerden. Ze vulden vragenlijsten in van de universiteit van Oxford. 90% van het werk van de conferentiedeelnemers bleek computeriseerbaar!
Voor de afvloeiing van zoveel mensen is een ontslagdeskundige nodig, dacht ik nog. CNV-bestuurder Van Wijngaarden sprak onlangs over een expertsysteem ontslagzaken: zij bleek in 93% van de gevallen hetzelfde te oordelen als de rechter. De overige waren bij nader inzien vergissingen van de rechter.

 

In de maakindustrie zijn gevolgen van robotisering al zichtbaar. Het was gebruikelijk dat mensen vanuit eenvoudige functies doorstromen naar beter werk; de inpakker kon machinedrijver worden. De complexere machines nu sluiten zo’n loopbaan vrijwel uit. Dat beperkt doorstroming en herplaatsing van dreigend arbeidsongeschikten wordt lastiger. De casemanagers en bedrijfsartsen merken het al. HR-thema’s als strategische personeelsplanning en HR-analytics winnen aan belang. HR- en verzuimadviseurs moeten die instrumenten meer in hun vak betrekken. In het algemeen blijkt complexe arbeid zonder ‘digitale’ regels moeilijk te automatiseren of robotiseren. Houdt dat in dat de HR-adviseur die effectief is door af te wijken van de standaarden zijn baan mag behouden?

 

Gericht investeren
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) kijkt nuchter naar het onderwerp. Zijn rapport “De robot de baas” van december 2015 adviseert een ‘inclusieve robotagenda’. Op een recente conferentie van het Nederlands Genootschap voor Sociale Zekerheid lichtte WRR-prof. Kremer dat toe. Het gaat niet alleen om fysieke robots, maar ook om technologieën als ‘softbots’, kunstmatige intelligentie, sensornetwerken, en data analytics. Gericht investeren is belangrijk.

 

In Nederland kennen we de mogelijkheden, maar benutten ze weinig. De wijkverpleegkundige kan reistijd besparen én contact hebben door beeldbellen via TV of nu ook smartphone. Echter, de initiële kosten zijn lastig op te brengen gezien de kleine schaal van deze zorginstellingen. Er zijn bewuste, gedragen beslissingen nodig over wat we wel en niet robotiseren. Bijvoorbeeld het schooladvies van ons kind voor de middelbare school. Dit horen ouders bij voorkeur van de meester of juf persoonlijk. Wetende dat deze ondersteund worden door een geautomatiseerde analyse van het leervermogen. De verhouding van die twee is dan weer moeilijk te bepalen. Dat weten we al sinds de discussie over het moment van de Cito-toets.

 

Scholing voor u en door u
EUR-postdoc Dekker onderzocht in 20 landen de houding ten opzichte van robotisering. Er blijkt: ervaring stemt positiever. Het lijkt me belangrijk dat HR-adviseurs zich gaan scholen in het thema. De WRR behartigt een breder project “Toekomst van werk”. De Sociaal-Economische Raad gaat adviseren. Die komende rapporten verdienen een plek in uw werkgeheugen!

 

De experts verschillen heftig van mening over de gevolgen voor de arbeidsmarkt. Gelukkig zijn ze het eens over het belang van scholing voor íedereen. Over technologie, over vakinhoud, en vooral wat betreft ‘soft skills’. Ik voorzie voorlopig toch wel werk voor HR.

 

Ton van Oostrum
Expert en publicist arbo en verzuim

 

[bron foto: https://www.youtube.com/watch?v=7c_XO3Ouzts]