Studiereis Kopenhagen januari 2014

Dinsdag 21 t/m donderdag 23 januari 2014 heeft Falke & Verbaan in samenwerking met onderzoeksbureau AStri een studiereis georganiseerd naar Kopenhagen. Deze studiereis had als doel om een beeld te krijgen van het stelsel van sociale zekerheid, flexibele arbeid en arbozorg in Denemarken.

Aanleiding van deze studiereis was de ontstane maatschappelijke discussie met betrekking tot de huidige inrichting van de sociale zekerheid, met name op het gebied van arbo, verzuim en ontslag. Er zijn verschillende partijen geweest die aangaven te willen bewegen in de richting van het Deense model van arbozorg om zo de huidige gesignaleerde knelpunten omtrent arbodienstverlening op te lossen. In dit kader is tevens door SZW een SER-advies aangevraagd.

Het huidige beleid rondom verzuim in Nederland wordt gekenmerkt door de uitgebreide loondoorbetalingspicht van de werkgever, ontslagbescherming voor zieke medewerkers, re-integratieinspanningsverplichting van zowel werkgever als werknemer conform de Wet Verbetering Poortwachter, en arbodienstverlening ingericht conform maatwerk of vangnetregeling. Dit huidige beleid gaat gepaard met het laagste verzuimpercentage in de historie van Nederland, en ook internationaal gezien hebben we een laag verzuim. Daarnaast mogen wij trots zijn om ons in de kopgroep te bevinden op het gebied van arbeidsomstandigheden, arbeidsproductiviteit en werknemerstevredenheid. Echter, er zijn een aantal knelpunten gesignaleerd in de arbozorg, zoals de (mogelijk) niet neutrale positie van de bedrijfsarts, de toegankelijkheid van deze arts voor medewerkers die preventief een gesprek willen aangaan, te weinig preventieve maatregelen door arbodiensten en een suboptimale samenwerking tussen de arbodiensten en de reguliere zorgsector.

Tijdens de studiereis is gesproken met diverse partijen om een zo helder en veelzijdig mogelijk beeld te krijgen van de sociale zekerheid in Denemarken. Hiertoe zijn presentaties verzorgd door:

Dr. Henrik Salomonson (Senior bedrijfsarts voor de interne arbodienst van Novo Nordisk A/S)
Dr. Anders Ingemann Larsen (Medisch directeur Novozymes A/S)
Lene Munch-Petersen (P&O medewerker Novozymes A/S)
Jan Høgelund MSc. (Senior Onderzoeker Danish National Institute of Social Research)
Morten Biering & Lise Valentin Bayer (Centrum voor werk en inkomen, gemeente Kopenhagen)
Jan Kæraa Rasmussen (Hoofd van de CAO departement van de Deense Unie van Vakbonden)
Martin Lindhardt Nielsen (Specialist in Sociale Geneeskunde, Bispebjerg Ziekenhuis Kopenhagen)
Martin Steen Kabongo (Senior Adviseur Werkgeversorganisatie)
Simon Lamech (Senior Beleidsadviseur Danish National Labour Market Authority – Ministerie van Sociale Zaken)
Prof. Mikkel Mailand (Flexicurity Expert en Hoofd Onderzoek aan het Sociologisch instituut van de Universiteit van Kopenhagen)

Aan de studiereis hebben, naast de deelnemers vanuit Falke & Verbaan en AStri, 24 mensen deelgenomen, waaronder directeuren van arbodiensten, casemanagementbureaus en softwareontwikkelaars, experts in de verzekeringswereld, een aantal zelfstandige bedrijfsartsen en leden van de OVAL, NVvA en NVAB.

Klik hier voor een uitgebreid verslag van de bevindingen.