Studiereis Bremen: Risque Professionnel en Duurzame Inzetbaarheid – september/oktober 2013

Op 30 september en 1 oktober 2013 heeft Falke & Verbaan in samenwerking met Yellow Factory (Dr. Dick Spreeuwers) een conferentie georganiseerd in Bremen. Tijdens deze bijeenkomst is aandacht besteed aan knelpunten in de bedrijfsgezondheidszorg en arbodienstverlening.


Aan dit thema is invulling gegeven door een aantal gezaghebbende sprekers uit Nederland (Dr. Gert van der Laan), België (Dr. Philippe Kiss) en Duitsland (Dr. Hans-Peter Mnich) en een bedrijfsbezoek aan Mercedes Bremen, waarbij de arbozorg in de volle breedte is bekeken. Deze input maakt het mogelijk een vergelijking te trekken tussen Nederlandse, Belgische en Duitse regelingen op het gebied van preventie, signalering, behandeling en compensatie van beroepsgerelateerde aandoeningen, beroepsziekten en bedrijfsongevallen, in relatie tot de dagelijkse praktijk van bedrijfsartsen. De groep deelnemers bij de conferentie bestond uit directeuren van arbodienst-verleners en senior bedrijfsartsen, zowel zelfstandigen als werkzaam bij een arbodienst.

De adviesaanvraag van Minister Asscher aan de SER, met de bijbehorende knelpuntenanalyse en de vijf scenario’s van KPMG plexus, diende als input voor de conferentie.
Aan het eind van de tweedaagse conferentie is een aantal conclusies getrokken die zijn vastgelegd in de zogenaamde Bremen brief, die aan de SER is verstuurd.