Stressmodel

Instrument om ervaren stress en werkdruk structureel terug te dringen

 

Hebben uw medewerkers te kampen met stress/ervaren werkdruk en vraagt u zich af hoe u dit kunt beïnvloeden?

Falke & Verbaan ondersteunt u hierbij middels het stressmodel. Het doel van het stressmodel is dat u concrete informatie krijgt over de belangrijkste achterliggende factoren voor de ervaren stress en werkdruk onder medewerkers. En wat u samen kunt doen om de ervaren werkdruk structureel terug te dringen.

 

Met een onderzoek op basis van het stressmodel krijgt u antwoord op de volgende vragen:

 

 • In welke mate komt werkstress/werkdruk voor in de organisatie en waarin uit dit zich?
 • Wat zijn de belangrijkste risicofactoren?
 • Wat zijn de belangrijkste risicogroepen?
 • Wat zijn de belangrijkste energiebronnen die de negatieve effecten van werkstress/werkdruk tegengaan en er voor zorgen dat werknemers hun doelen bereiken en kunnen groeien?
 • Wat heeft prioriteit om de ervaren werkstress/werkdruk te verlagen?

Het stressmodel bestaat uit een gevalideerde vragenlijst, met een 56-tal vragen welke zijn onderverdeeld in drie concepten: ‘stressoren’, ‘energiebronnen’ en ‘spanningsklachten’.

 

Stressoren zijn elementen op het werk die kunnen leiden tot meer stress. Hoe hoger de score, hoe negatiever de medewerkerperceptie.

Tot de stressoren behoren:

 • Werkomgeving (bv. werkomstandigheden, veiligheid)
 • Werkintensiteit (bv. werktempo, werkdruk)
 • Werkbelasting (bv. emotionele, cognitieve, fysieke en privé belasting)
 • Grensoverschrijdend gedrag (bijv. pesten, intimidatie en geweld)
 • Veranderingsbeleid (bv. communicatie, inspraak, toekomst en ondersteuning

Energiebronnen zijn elementen op het werk die kunnen leiden tot minder stress. Hoe hoger de score, hoe positiever de medewerkerperceptie.

Tot de energiebronnen behoren:

 • Werk & organisatie (bijv. persoonlijke fit, variatie in het werk)
 • Direct leidinggevende (bv. feedback, vertrouwen)
 • Collega’s (bv. vertrouwen, ondersteuning)
 • Autonomie (bv. zelfdeterminatie)
 • Loopbaan (bv. ontwikkeling, baanzekerheid)

Spanningsklachten zijn de fysieke en psychologische uitingen van stress.

Tot de spanningsklachten behoren:

 • Stress (globaal stressniveau en werkgebonden stressniveau)
 • Emoties (bv. humeur, emoties)
 • Gezondheid (in relatie met het werk)
 • Prestaties (bv. beslissingskracht, effectiviteit, concentratie)

Het stressmodel is stapsgewijs ontwikkeld op basis van data (N = 1.318) die werden verzameld in het kader van een benchmarkstudie uitgevoerd door Securex HR Research. Securex is een Europees onderzoeksbureau gespecialiseerd in het meten van medewerkerpercepties. Het betreft een Belgische organisatie welke nauw samenwerkt met de academische wereld. Securex zet onderzoeken uit in zowel België, Frankrijk, Luxemburg als Nederland. In Nederland is Falke & Verbaan de exclusieve aanbieder van deze meetmodellen.

 

Voor meer informatie (of een vrijbijvende afspraak) neemt u contact op met Margot Brouwer – Senior Consultant, via telefoonnummer 035-6997100