Sociale veiligheid

Sociale veiligheid, binnen de Arbowetgeving ook wel psychosociale arbeidsbelasting (PSA) genoemd, is een onderwerp waar veel leidinggevenden vroeg of laat mee te maken krijgen. Binnen dit onderwerp vallen fenomenen als werkdruk, pesten, agressie en (seksuele) intimidatie. Sociale veiligheid  kan de productiviteit en inzetbaarheid van medewerkers belemmeren en behoeft daarom aandacht.
Organisaties richten zich vaak op symptoombestrijding. De ervaring leert dat een dergelijke aanpak niet altijd even effectief  is. Veelal blijkt het symptoom namelijk slechts een uiting te zijn van een onderliggend probleem, zoals onvrede of disbalans in het werk.
Effectiever is om de focus te leggen op de bron van het probleem. Aandacht voor een mogelijke disbalans, het bespreekbaar maken van dit onderwerp en grenzen stellen helpt leidinggevenden om grip te krijgen op de situatie. Deze gesprekken kunnen leidinggevenden ook in preventieve zin inzetten

 

De aanpak van Falke & Verbaan

Falke & Verbaan kijkt naar sociale veiligheid als gedragsfenomeen. Centraal in de aanpak is het inzichtelijk maken wat ongewenst en gewenst gedrag is. Vervolgens bieden we ondersteuning vanuit beleidsmatig perspectief tot aan interventies op groepsniveau. Daarnaast kunnen we uw organisatie in contact brengen met gedragsprofessionals die de individuele medewerkers kunnen begeleiden.

 

Bekijk ook de pagina over Ongewenste omgangsvormen