SER-advies toekomst arbeidsgerelateerde zorg in september verwacht

Volgens wel ingelichte kringen komt er een verdeeld SER-advies. Vakbonden en enkele kroonleden willen terug naar een publieke uitvoering van de arbeidsgerelateerde zorg ten behoeve van verzuim en arbeidsomstandigheden.

Daarmee zou de marktwerking verleden tijd zijn en komen de sociale partners op bedrijfsniveau, brancheniveau en/of regionaal niveau weer in het bestuur van organisaties die de uitvoering op zich moeten nemen. De werkgeversorganisaties, arbodiensten, veel bedrijfsartsen en overige arboprofessionals zien dit helemaal niet zitten. Zij zijn juist van mening dat de marktwerking ook veel goeds heeft gebracht en dat de bestaande knelpunten anders opgelost kunnen worden (voor zover ze al niet zijn opgelost). Ook minister Asscher schijnt geen voorstander te zijn van een stelselwijziging in de huidige regeringsperiode. De verwachting is dat partijen, mede naar aanleiding van het recente advies van het CPB (Centraal Plan Bureau), zullen aankoersen op nieuw onderzoek naar de kosten van de sociale zekerheid en arbodienstverlening onder de huidige wetgeving en naar de manier hoe met name de werkgeverslasten (arbeidskosten) kunnen worden teruggebracht en de betrokkenheid van werknemers ook financieel kan worden vergroot.

Auteur: Reijer Pille, Falke & Verbaan

Achtergrondinformatie over het verwachte SER-advies vindt u op de website van SER.