Column: Poldersprookje of realisme?

SER-advies over hoofdlijn loondoorbetaling bij verzuim
Elke dag werken we aan goed werkgevers- en werknemerschap, gedegen opdrachtgeverschap, en bouwen aan duurzamer groei. Werknemers willen betrokken blijven bij het werk ondanks hun verzuim. Hun leidinggevende helpt daarbij, zo nodig adviseert de bedrijfsarts. Loondoorbetaling is niet omstreden, maar een gegeven. Wat heeft u, in deze situatie, aan de sprookjes van het Haagse circuit?
Ik dacht aan een fabeltje, toen ik vernam dat minister Asscher nog vóór de Kerst advies vroeg aan de SER over loondoorbetaling. Hij had 2 december 2015 in de Tweede Kamer zo’n aanvraag beloofd. Hij tekende deze al op vrijdag 18 december, laat. Waardoor de pers niet op de hoogte was en de SER en de Kamerleden het stuk pas later kregen.

 

Wat betreft deze loondoorbetaling pakt het kabinet royaal uit met vragen. Zij vragen een advies “… over een sluitend stelsel voor een inkomenswaarborg tijdens verzuim voor zowel werknemers als zzp’ers, inclusief de doorwerking hiervan naar arbeidsongeschiktheid. ..” De SER moet het CDA-voorstel voor een algemene basisverzekering loondoorbetaling erbij betrekken. Verder wordt gevraagd te denken aan uitvoerbaarheid, premieverdeling, duur van de arbeidsrelatie, werkgeverservaring van problematiek, draagvlak, evenwaardige werknemerspositie én ook nog bescheiden extra collectieve lasten. De SER moet haar idee laten doorrekenen door het CPB én zijn advies vóór de zomer van 2016 afhebben. Kortom, het verhaal bevat vele hoofdstukken en kent een behoorlijke druk.

 

Opkomst van zzp-ers

Dit lijkt een spookverhaal. Al decennia worstelt de politiek met de opkomst van zzp-ers. Even lang aarzelen vakbonden over de rol van ‘eenpitters’, en verheerlijken werkgeversorganisaties hun flexibele inzetbaarheid. En nu moeten die twee partijen, met onafhankelijken in de SER, het eens worden over een verplichting voor alle zelfstandigen: meedoen in een stelsel van sociale verzekeringen waar ze al meer dan 100 jaar buiten staan. Dat stelsel is juist de laatste 20 jaar versterkt. Arbeidsongeschiktheid zonder vooruitzicht op herstel verzekeren we met elkaar collectief. Werkgevers en werknemers doen waar zij goed in zijn: het benutten van arbeidscapaciteit van werkenden. Dat kunnen zzp-ers ook voor zichzelf, blijkt.

 

De verzuimcijfers dalen en de arbodienstverlening wordt wettelijk versterkt; dat geeft een stevigere basis die zorgt dat duurzame inzetbaarheid steeds gewoner wordt. Ik ben bezorgd dat een moeizaam, complex compromis in het Haagse, een nachtmerrie zal zijn voor u, die alle dagen buffelt voor vitaal werken.
Het is een mythe, een gebruikelijk SER-advies binnen een half jaar. Misschien gelooft Minister Asscher in dit sprookje. Of is het juist z’n idee dat de wettelijke loondoorbetaling nog zeker twee jaar blijft, tot ná de komende kabinetsformatie? Of mogelijk ligt er al een geheim akkoord. Wellicht heeft de minister de bedoeling om bij die kabinetsformatie een SER-advies op hoofdlijnen te hebben, waar de politici niet om heen kunnen. Binnen de SER voelt men het “nu of nooit”. Maar dit is netelig, de meeste SER-adviezen lezen toch als een lange queeste naar gedetailleerde compromissen.

 

Eigen verantwoordelijkheid

Ingrepen in het systeem geven risico’s, die hebben we niet nodig bij het breekbaar economisch herstel. Er zijn volop verbeterpunten, iedereen kan nog een extra stapje zetten, maar de hoofdlijn van gebleken succes is: loondoorbetaling en dus eigen verantwoordelijkheid in de bedrijven voor beschikbaar werkvermogen.
Dat krijgt een breder fundament door bestaande ideeën en acties, bijvoorbeeld eigen MKB-initiatieven voor collectieve verzekeringen met steun van Asscher, kortere WGA-doorbetaling, intensiever re-integratie met prikkels daarvoor vanuit verzekeraars, met alle betrokkenen de opleiding van bedrijfsartsen financieren. Een SER-advies ingestoken op loondoorbetaling, met een plan hoe alle partijen nog een tandje kunnen bijzetten: dat kan klaar zijn nog vóór de zomer.

 

De centrale onderhandelaars van werkgevers en werknemers kunnen de zweefvlucht naar detailcompromissen vermijden. In hun stoutste dromen willen ze gewoon met beide benen op de grond zakelijke afspraken maken. Kunt u ongestoord verder met uw sterke punt: dag in dag uit werkvermogen inzetten.

 

>> Lees meer over de SER aanvraag in dit artikel van FD