Risicomanagement

Risicopercepties en sturen op veiligheidsgedrag

Aan een onveilige situatie op de werkvloer ligt niet altijd een technisch of organisatorisch probleem ten grondslag. Risicomanagement heeft in belangrijke mate te maken met gedrag: gedrag van medewerkers, van  leidinggevenden, maar ook van het hoogste management. Dan gaat het niet zozeer om goed of fout gedrag, maar om gedrag dat niet zorgt voor een veilige werkomgeving. Wat veilig gedrag is, kan voor elke organisatie anders zijn.

 

Risicomanagement heeft vaak een sterk technisch en reactief karakter: incidenten en ongevallen worden achteraf intensief geanalyseerd. Onveilig gedrag kan vaak vóórdat er incidenten voorvallen, gezien en herkend worden. Door risico’s goed in te schatten en te sturen op gedrag dat in potentie tot gevaarlijke en onveilige situaties kan leiden, kunnen incidenten en ongevallen veelal voorkomen worden.

 

De aanpak van Falke & Verbaan

Falke & Verbaan ondersteunt organisaties in het vormen van een visie op gewenst/veilig gedrag tot aan de implementatie van gedragscodes op de werkvloer. Het gewenste gedrag is vaak breder te trekken dan alleen het thema risicomanagement. Vaak is er een verband is tussen het gewenste veilige gedrag, en andere thema’s, zoals productkwaliteit, orde en netheid of lean management. Falke & Verbaan helpt u als organisatie om gewenst gedrag duidelijk te maken en dit door te voeren in de gehele organisatie, zodat risico’s inzichtelijk zijn en incidenten voorkomen kunnen worden.

 

Trainingen

FVO verzorgt de volgende trainingen op gebied van risicomanagement en preventie: