Rekenkamer onderzoekt UWV

Lichtpuntjes voor UWV ? En voor u ?
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat onafhankelijk onderzoek naar UWV doen. Dat geeft op termijn kansen voor effectievere aanpak van arbeidsongeschiktheid. In uw voordeel en dat van langdurig zieke werknemers. Op de korte termijn blijft alert zijn belangrijk.

 

Warwinkel van taken en reducties
Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen bestaat sinds 2002. Even lang worden de prestaties bekritiseerd, netjes gezegd. UWV ontstond uit een complexe fusie en kreeg forse bezuinigingen opgelegd. Die voorgeschiedenis, werkelozen en arbeidsongeschikten als doelgroep, alle werkgevers als klant, de politiek als opdrachtgever, complexe wetten: het zou vreemd zijn als alles goed was gegaan. Allereerst bewondering voor de mensen bij UWV die de boel zo veel mogelijk draaiend hielden!

De politiek stapelt al jaren initiatieven, onderzoeken en verbeterplannen. U herinnert zich misschien augustus vorig jaar: 150.000 mensen zouden ten onrechte een WGA-uitkering hebben. De herbeoordelingen liepen ver achter, mede omdat de UWV-leiding de verzekeringsartsen verbood die te plannen. De artsen willen mensen met perspectieven een jaar na WGA-intrede herbeoordelen, dat is succesvoller dan pas na vijf jaar in een algemene ronde. De VVD wilde inzet van bedrijfsartsen, elke partij had een eigen oplossing, minister Asscher moest aan tafel met de UWV-top.

De achterstand heet uiteindelijk veel kleiner te zijn. Het conflict tussen verzekeringsartsen en UWV-leiding over prioriteiten – dat al tien jaar speelt – lag op straat. Daarnaast blijkt het criterium voor arbeidsongeschiktheid moeilijk werkbaar; wat Asscher terugverwijst naar de verzekeringsartsen.

 

Onderzoek kan ver reiken
De Tweede Kamer wenste in december in meerderheid “.. een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de verhouding mensen, middelen, doelen, achterstanden en ICT bij het UWV ..”. Asscher meldt nu dat de Algemene Rekenkamer (ARK) dat uitvoert. Die ARK heeft naam en faam als kritisch rekenmeester én ‘maatschappelijk accountant’. Het Hoge College van Staat kijkt mede naar opbrengst voor de samenleving op termijn. Het spaart de politiek niet bij kritiek. Volgens Asscher bepaalt de ARK “..als onafhankelijk instituut natuurlijk zelfstandig de onderzoeksvragen en het tijdspad.” En hij geeft hints naar maatschappelijke ontwikkelingen en zorgen over eerdere bezuinigingen.

Onder druk daarvan gaven de UWV-jobcoaches vaak alleen per e-mail begeleiding aan werklozen. De minister kent nu € 38 mln. extra toe de komende twee jaar voor persoonlijke dienstverlening, vooral aan werkzoekenden met risico op langdurige werkloosheid. En conform een wens van de Kamer komen er 40 à 50 verzekeringsartsen bij.

Kortom, er zijn lichtpuntjes voor UWV. Nu de economie aantrekt kan het instituut mogelijk zonder bezuinigingen uit haar crisis opkrabbelen. Dit wekt verwachtingen voor effectiviteit van de verzekeringsgeneeskunde. Dan groeit ook helderheid over de ‘poortwachtertoets’ op re-integratie en verbetert duidelijkheid voor langdurig zieke werknemers. In alle discussies over stelsel en loondoorbetaling vindt iedereen dat er voor re-integratie van langdurig zieke werknemers een tandje bij kan én móet. Dat geldt ook voor UWV!

 

Lichtpuntjes voor U ?
U als werkgever of arbodienstverlener heeft regelmatig geduvel. Het is moeilijk te voorspellen of na twee jaar ziekte van een werknemer de re-integratie-inzet voldoet voor UWV. U weet van symbolische of overbodige acties, alleen voor vermijden van een loonsanctie. Dit krijgt geen aandacht in Asschers brieven aan de Kamer. De woorden werkgever of bedrijf als klant staan er niet in, ook niet in zijn brief bij het Jaarplan UWV 2016.
De lichtpuntjes voor u zijn op de korte termijn hetzelfde. U blijft alert. Bij betwijfelbare UWV-beslissingen vraagt u het naadje van de kous. De bedrijfsarts bespreekt de situatie met de werknemer, hij zoekt waar het maar nuttig kan zijn contact met de verzekeringsarts. U praat met mensen met ervaring over de kansen bij beroep. U stelt eventueel beroep in.

Leuker kan ik het niet maken. Wel geldt: het is makkelijker met een goede bedrijfsarts!

 

Ton van Oostrum is voormalig beleidsmedewerker bij SZW
en tegenwoordig zelfstandig expert en publicist inzake arbo en verzuim.