Providerboog

Het geheel aan providers (aanbieders) binnen de arbodienstverlening noemen we ook wel de providerboog. Effectieve samenwerking met de providerboog is een belangrijk onderdeel van verzuimbeheersing en daarmee van risico- en kostenbeheersing.

Falke & Verbaan is de grondlegger van zowel de gedragsmatige benadering van verzuim als het kwadrantenmodel voor arbodienstverlening. Falke & Verbaan kijkt met een kritische blik naar providers en stuurt aan op samenwerking met  partijen en personen die dezelfde standaarden hebben voor kwaliteit.

Stelt u zich eens voor:

“U heeft het Eigen-regiemodel – in combinatie met de gedragsmatige visie op verzuim – geïmplementeerd binnen uw organisatie. Na veel tijd, energie, afstemming, training en voorlichting pakt iedereen in uw organisatie zijn of haar rol. En dan gaat er een medewerker naar de bedrijfsarts, komt terug en zegt tegen zijn leidinggevende: “ik mag van de dokter 2 weken niet werken”. Of uw medewerker gaat in overleg met zijn leidinggevende naar de Bedrijfsmaatschappelijk Werker en deze persoon zegt dat de medewerker even tot rust moet komen en afstand moet nemen van het werk.” 

Herkent u deze situaties?

Helaas komt het in de praktijk vaak voor dat leveranciers op gebied van Arbodienstverlening niet altijd op één lijn willen of kunnen zitten met de organisatie. Om de cirkel rond te maken is een adequate providerboog van essentieel belang.

Falke & Verbaan ondersteunt u met de inrichting van de providerboog en de implementatie daarvan. De partners van Falke & Verbaan ondersteunen organisaties door het plaatsen van kwalitatief hoogstaande gedragsprofessionals. Deze partners zijn erop gericht de providerboog conform het eigen-regiemodel vorm te geven.

Neem contact op met Falke & Verbaan voor meer informatie over haar expertise op dit gebied of over de dienstverlening van haar partners.