Productiviteit

Organisaties hebben te maken met voortdurende veranderingen en ontwikkelingen. In deze economische tijden is het op peil brengen en houden van de productiviteit van toenemend belang voor een gezonde bedrijfsvoering. Dit vraagt van leidinggevenden gedrag dat gericht is op het sturen op de gewenste productiviteit. Falke & Verbaan ondersteunt organisaties met vraagstukken op het gebied van gedrag en productiviteit.

De manier waarop de organisatie haar productiviteitsdoelstelling gaat bereiken heeft in belangrijke mate te maken met gedrag: van het hoogste management tot aan de medewerkers die de beoogde productiviteit realiseren.

Op basis van de doelstellingen van een organisatie wat betreft productiviteit, stelt Falke & Verbaan gezamenlijk met u een traject samen. Een van de beproefde activiteiten is een trainingsprogramma voor leidinggevenden waarin het sturen op gedrag en de gewenste productiviteit centraal staat.

Wilt u sturen op productiviteit en meer weten over de projectaanpak van Falke & Verbaan?

Neem dan contact op voor een vrijblijvende afspraak met een consultant.