Problemen in jeugdgevangenissen veroorzaakt door hoog verzuim

Jonge criminelen in jeugdgevangenissen worden vaak niet behandeld. Daardoor zijn ze slecht voorbereid op een terugkeer in de samenleving en is de kans op recidive hoger. De oorzaak van het gebrek aan begeleiding is een erg hoog verzuim onder het gevangenispersoneel.

Dat blijkt uit een analyse van de jaarverslagen van alle justitiële jeugdinrichtingen in bezit van deze krant en uit gesprekken met werknemers, rechters en advocaten. Door het uitblijven van behandeling en begeleiding is het aantal klachten tegen inrichtingen dat gegrond is verklaard met 58 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar.
Bij de meeste klachten gaat het over het ontbreken van dagprogramma’s en het intrekken van begeleide verloven wegens een gebrek aan personeel. Die programma’s en verloven zijn er juist op gericht om jonge criminelen op het rechte pad te krijgen.

Recidive
‘Zonder adequate behandeling is het dweilen met de kraan open’, constateert Ronny van de Water, tot voor kort kinderrechter. ‘De kans op recidive is bij deze groep sowieso groot, daar moet je de beste behandelaars op zetten. Je kunt de dagbesteding eigenlijk al geen behandeling noemen.’
Het verzuim onder het gevangenispersoneel is erg hoog: gemiddeld 7,9 procent, ruim twee keer zo veel als het landelijk gemiddelde. Vooral groepsleiders zitten vaak ziek thuis.

Bron: www.ad.nl