Privacyverklaring

In de verzuimbegeleiding wisselen leidinggevenden, de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige en andere actoren veel informatie uit over de verzuimende medewerkers. Een organisatie mag echter niet alle informatie opnemen in de dossiers. In de dagelijkse praktijk gaan organisaties desondanks niet altijd zorgvuldig met de persoonsgegevens omgegaan.Voldoen uw procedures aan de Wet bescherming persoonsgegevens?

Falke & Verbaan kan u middels onderzoek ondersteunen om inzicht te verkrijgen in uw procedures: wat is reeds goed ingericht en welke onderdelen behoeven aanscherping? De vervolgaanpak kan bestaan uit ondersteuning op het gebied van: Uw visie op de naleving van de privacywetgeving (strategie), de inrichting de processen (systemen) en de toepassing in de dagelijkse praktijk (structuren).

De aanpak van Falke & Verbaan kenmerkt zich door de privacywetgeving voor alle actoren in de organisatie toepasbaar te maken. Omdat elke organisatie anders is betreft onze begeleiding altijd maatwerk.

Neem contact op met een van de consultants voor meer informatie over de ervaring en ondersteuning van Falke & Verbaan.