Perspectief op Werk(en)

Vanuit goed werkgeverschap oog hebben voor langdurig verzuim.

Falke & Verbaan heeft in samenwerking met TNO een evidence based interventie ontwikkeld voor medewerkers die – om welke reden dan ook – langdurig verzuimen. Het belangrijkste doel is het duurzaam hervatten van arbeid.

De interventie “Perspectief op Werk(en)” is gebaseerd op bewezen effectieve methodiek van TNO die al ruim 20 jaar wordt ingezet om langdurig werklozen te bewegen en activeren richting werk. De methodiek sluit naadloos aan op het gedachtengoed van Fishbein en Ajzen, wat de basis vormt van de gedragsmatige visie op verzuim (gedragsmodel).

Zaken als afstand tot de arbeidsmarkt, gebrek aan geloof in eigen kunnen en afwezigheid van perspectief zijn belangrijke knelpunten bij langdurig verzuim. Terwijl het verrichten van betaalde arbeid juist bijdraagt aan de fysieke, mentale en sociale gezondheid van mensen. Met de interventie “Perspectief op Werk(en)” richten we ons op het oplossen van de knelpunten en op activatie om een snellere terugkeer naar werk te bevorderen.

Wilt u weten wat “Perspectief op Werk(en)” inhoudt? Doe dan mee aan de gratis lunchbreaksessie! Klik hier om u aan te melden.

Mocht u niet willen wachten tot de lunchbreaksessie, dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via 035 699 7100 of info@falkeverbaan.nl. Een van onze consultants vertelt u graag meer.