Overdenking Reijer Pille: 80% verzuim is niet medisch

Tsjonge jonge wat een groot nieuws in Trouw en Elsevier afgelopen week. Het verzuim zou naar 2 % kunnen, want meer dan 80% is niet medisch. Dat zeggen tenminste de arbodiensten met de ZvdZ voorop en de bedrijfsartsen bij monde van de voorzitter van de NVAB. Dan komt toch stiekem de gedachte boven: waarom hebben ze er dan in hun meer dan twintigjarige bestaan nog niks aan gedaan?

 

Het antwoord ligt al besloten in de woorden van Thea Hulleman en Jurriaan Penders, namelijk dat verzuim kennelijk gaat over relaties tussen mensen, arbeidsverhoudingen, goed werkgeverschap en dus over gedrag. Thema’s waarvan het de vraag is of je daarvoor bij een arbodienst of bedrijfsarts moet zijn. Want wat zegt mevrouw Hulleman in het stuk in Trouw: “Verzuim is geen gedrag waaraan een keuzeproces ten grondslag ligt”.  Nee, ik lees in haar woorden: ziekte krijg je en verzuim overkomt je.

 

Aanleiding voor de hele discussie lijkt de bereidheid van Minister Asscher te zijn om de transitie-vergoeding na twee jaar loondoorbetaling te laten vallen. Maar als we de berichtgeving door de arbodiensten interpreteren zouden we beter de twee jaar loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid door ziekte kunnen laten vallen.
Want dit gebeurt kennelijk grotendeels ten onrechte wegens het ontbreken van het wettelijk criterium, namelijk: de aanwezigheid van ziekte of gebrek. Dit arbeidsongeschiktheidscriterium dateert nog uit de periode van voor de privatisering van de arbomarkt en heeft zijn houdbaarheid reeds lang verloren. In plaats van zelf de onder zijn bewind gelanceerde wetten te repareren, vraagt de minister volgens oud poldergebruik de sociale partners met voorstellen te komen. Dat wordt dus weer uitruilen en wisselgeld creëren. Als dat maar goed gaat zo richting de verkiezingen!

 

En weet u wat ik nou zo mooi vindt? Dat uitgerekend een arbodienst met banden in de zorg met deze reactie komt. Bij ZvdZ weten ze natuurlijk ook wel dat de officiële statistieken aantonen dat alle Nederlanders in hoge percentages te maken hebben met ernstige klachten en chronische aandoeningen. Of ze nu werken of niet. En daar is veel geld mee te verdienen. Meer dan in arbo en verzuim. En met de vergrijzing zal dit aantal klachten alleen maar toenemen. Zo maakt de ZvdZ straks de doorstart van grote arbodienst naar zorginstelling. Het Rode Kruis Ziekenhuis hebben ze al.

 

Ik heb altijd al grote bewondering voor de vooruitziende blik en het ondernemerschap van ZvdZ gehad. De scheidslijn tussen zorg en zakelijke dienstverlening (HR, verzuimmanagement en arbo) wordt de komende jaren opnieuw getrokken. Maar daarover meer in een volgende column.