Ook zonder de SER komt het wel goed met de arbeidsgerelateerde zorg

Er is veel discussie over de rol, positie en toegang tot de bedrijfsarts. Zelfs de Sociaal Economische Raad (SER) komt niet verder dan een verdeeld advies aan minister Asscher over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg. Bas Tomassen en Reijer Pille betogen in dit artikel dat de markt haar werk doet en dat er al voldoende oplossingen zijn voor een sluitende aanpak van deze zorg.

Die kan niet voor elke branche, werkgever en werkende hetzelfde worden georganiseerd, omdat de situatie en omstandigheden daarvoor te veel verschillen. De huidige wetgeving voorziet daar al in met de keuze tussen de zogenoemde maatwerkregeling of aansluiting bij een arbodienst (vangnetregeling). De discussie moet dus ook niet gaan over een nieuw stelsel of over de bedrijfsarts in zijn algemeenheid. Het is beter om die energie te besteden aan concrete maatregelen voor gezondheidsbevordering, preventie van beroepsziekten en versnelling van re-integratie bij stagnerende verzuimdossiers. Dat kan niet per Haags polderdecreet, maar moet in de arbeidsorganisatie plaatsvinden. Lees meer