Online leren

Online vinden wij elkaar

Falke & Verbaan is nu ook online! Wegens de huidige situatie waarin het COVID-19 virus voor onvoorziene en ontwrichtende gebeurtenissen zorgt, proberen wij u zoveel mogelijk bij te staan. Een gedeelte van onze opleidingen en trainingen gaat over op online leren. Binnen deze online leeromgeving zijn de bijeenkomsten niet veel anders dan normaal. U volgt gewoon nog steeds samen met uw mededeelnemers de les van de trainer. Het enige verschil is dat u op afstand bij elkaar bent.

Alle online trainingen zijn nu ook te volgen via onze unieke ontwikkelpakketten. Deze ontwikkelpakketten geven u de mogelijkheid de online training via een virtual classroom te volgen en kracht bij te zetten met verschillende opties binnen onze eigen online leeromgeving. Hierdoor bent u zelf in de regie van uw eigen persoonlijke ontwikkeling. De pakketten worden aangeboden in een basis,- plus- en premiumpakket. Per training ziet u een visueel overzicht waarin de ontwikkelpakketten worden uitgelicht. 

Uiteraard is inschrijven als individu ook altijd mogelijk. Bekijk ons reguliere aanbod van de Falke & Verbaan Academie.

Training Verzuim & Gedrag voor leidinggevenden
1. Training Verzuim & Gedrag voor leidinggevenden

In de visie van Falke & Verbaan is verzuim sterk gerelateerd aan keuzes die mensen maken en het gedrag dat daaruit voortkomt. Wij gaan ervan uit dat de (direct) leidinggevende de meeste invloed heeft op het ‘verzuimgedrag’ van medewerkers.

Training verzuimcijfers
2. Training verzuimcijfers

Als professional of leidinggevende heeft u een belangrijke taak binnen de verzuimbeheersing. De verzuimcijfers van uw afdeling of organisatie geven u informatie over het verzuimgedrag en vormen belangrijke input voor de preventie en reductie van verzuim als u weet hoe u de cijfers kunt analyseren en interpreteren.

Training Gespreksvaardigheden
3. Training Gespreksvaardigheden

Het doel van deze workshop is om de vaardigheden om effectief met medewerkers en collega’s in gesprek te gaan verder te ontwikkelen en te verbeteren. De regiefunctie van u als leidinggevende en het bespreken en aanspreken op (ongewenst) gedrag staat tijdens de workshop centraal. Vanuit de filosofie ‘gedrag stuurt gedrag’ zal de trainer gedurende de hele workshop stil staan bij, en reflecteren op, het eigen gedrag van de deelnemers en hoe dit van invloed is op het gedrag van de gesprekspartner.

Casuïstiek Verzuim & Gedrag
4. Casuïstiek Verzuim & Gedrag

Deze workshop is een vorm van onderhoud voor leidinggevenden die de basistraining Verzuim & Gedrag reeds hebben gevolgd. Kennis en vaardigheden worden aan de hand van eigen ingebrachte casuïstiek opgefrist en waar nodig bijgeschaafd. U wordt uitgedaagd om op een interactieve manier mee te denken en te discussiëren over vraagstelling, dilemma’s en casuïstiek. Voor, tijdens en na de training heeft u toegang tot onze online leeromgeving.

Training Verzuim & Gedrag voor HR
5. Training Verzuim & Gedrag voor HR

In de visie van Falke & Verbaan is verzuim sterk gerelateerd aan keuzes die mensen maken en het gedrag dat daaruit voortkomt. Tijdens deze 1-daagse training wordt u als HR-fuctionaris meegenomen in de gedragsmatige visie op verzuim, en krijgt u daarnaast handvatten aangereikt om vanuit deze visie effectief een adviseren en coachende rol richting leidinggevende te vervullen.