Ongewenste omgangsvormen

 

Omgaan met ongewenst gedrag van collega’s of cliënten/klanten?

 

Ongewenst gedrag op de werkvloer is veel omvangrijker dan vaak wordt gedacht. Het is niet altijd zichtbaar en daarmee een lastig organisatievraagstuk. Er kan sprake zijn van ongewenst gedrag  tussen medewerkers onderling, in teams, door leidinggevenden en zelfs in de top van organisaties. Dit kan zijn pesten, agressie & geweld of seksuele intimidatie.

Onder pesten verstaan we onder meer bespotten, roddelen, sociaal isoleren, maar ook discriminatie.

 

De aanpak van Falke & Verbaan

Falke & Verbaan biedt in haar ondersteuning een integrale aanpak. Deze biedt ondersteuning door te analyseren hoe de omgang met agressie in de praktijk is. De volgende stap is erkenning van de problematiek binnen de organisatie en het bereiken van overeenstemming over de visie: Wat vinden wij ongewenst gedrag en hoe willen wij dat medewerkers hiermee omgaan? Daarnaast worden medewerkers en leidinggevenden getraind in hoe zij effectiever kunnen omgaan met ongewenst gedrag op de werkvloer van intern en van extern. De trajecten van Falke & Verbaan zijn gericht op alle lagen van de organisatie; ‘top down’ én ‘bottom up’. Hierbij dringen we tot de kern van het probleem en gaan confrontaties hierbij niet uit de weg.

 

Bekijk ook het thema Sociale veiligheid

 

Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak bij u op kantoor.