Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid bij basisscholen

Margreeth de Bruijn, P&O adviseur van SPCO Groene Hart vertelt over hoe zij de samenwerking met Falke & Verbaan heeft ervaren tijdens het onderzoek naar Duurzame Inzetbaarheid bij de 13 basisscholen van stichting SPCO Groene Hart.

 

“In ons medewerkerstevredenheidonderzoek kwam het aspect werkdruk hoog (te hoog) naar voren. Voor ons een belangrijke aanleiding om aan de slag te gaan met de duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen onze stichting. Een aantal interventies hadden we, in samenwerking met een aantal leraren en (adjunct-)directeuren, al ingezet. Onder andere rondom onze nieuwe cao. We waren nieuwsgierig naar de effecten hiervan. En daarbij wisten we dat we er met deze interventies nog lang niet waren. Dit onderwerp vroeg om een bredere en grondige aanpak. Een goede aanleiding om de subsidie aan te vragen, bleek, want een toekenning volgde.”

 

Maar waar begin je dan?
Wij hebben allereerst in het traject twee onderdelen onderscheiden: evaluatie van de beleidskeuzes rondom de nieuwe cao en daarop aansluitend een grondige analyse naar de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers werkzaam voor onze stichting. Beiden wilden we met het oog op objectiviteit en kwaliteit niet volledig zelf uitvoeren. Daarbij vonden we het echter wel belangrijk dat het gedragen werd binnen de stichting. Om dit te bereiken hebben Larissa Kras en Farzana Iqbal van Falke & Verbaan in samenwerking met onze werkgroep, bestaande uit leraren en (adjunct-directeuren), HR-adviseur en voorzitter College van Bestuur vormgegeven aan dit project. Het onderzoek bestond uit een organisatiebrede vragenlijst en zo’n 30 diepte- interviews met medewerkers in verschillende functies.

Dit heeft geresulteerd in een uitgebreid en goed onderbouwde analyse van waar wij als organisatie staan als we het hebben over duurzame inzetbaarheid aangevuld met een aantal aanbevelingen. We zijn er dus nog niet, maar we weten wel waar we ons bij de verdere uitwerking op moeten richten. Juist bij zo’n veelomvattend onderwerp is het prettig om vanuit de inhoud een aantal kernpunten te kunnen benoemen, passend bij onze organisatie.

 

In het nieuwe schooljaar gaan we dan ook verder met interventies omtrent duurzame inzetbaarheid. Hoe dit er uit gaat zien, weten we nog niet precies, maar de eerste verkennende werksessie met Larissa en Farzana was inspirerend.

De samenwerking met Falke & Verbaan was/is prettig. Larissa en Farzana zijn professioneel, hebben kennis van zaken, de lijnen zijn kort en het is prettig te ‘sparren’ en zo elkaars beelden en opvattingen te scherpen en elkaar te inspireren.”

 

ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid
Larissa Kras, consultant bij Falke & Verbaan: “Bij SPCO Groene Hart hebben we een uitgebreid onderzoek kunnen doen naar de inzetbaarheid van medewerkers op de lange termijn en de knelpunten die zij daarin ervaren. Dit dankzij de bijdrage uit het ESF Subsidiefonds. Wij hebben een thema wat er bij de organisatie speelt – werkdruk – kunnen plaatsen in een breder perspectief, namelijk de inzetbaarheid van medewerkers op de lange termijn. Hiermee gaf het onderzoek aangrijpingspunten waar de stichting direct mee aan de slag kan en biedt het tevens perspectief om zaken die op de langere termijn kunnen gaan spelen nu al positief te beïnvloeden. Het leuke van dit onderzoek is dat we het echt met elkaar gedaan hebben. We werden onderdeel van de werkgroep en hebben onze kennis en expertise kunnen integreren in de kennis en ervaring van de werkgroepleden en het bestuur. Zo hebben we ook samen de aanvraag gedaan, hetgeen resulteerde in een toekenning van 50% van de kosten.

Dit najaar zal er, net als in 2014 en 2015, een bedrag beschikbaar komen waar individuele organisaties een beroep kunnen doen op een subsidie bedrag ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Het resultaat van SPCO Groene Hart laat zien dat organisaties echt verder kunnen komen. De subsidie geeft net dat duwtje in de rug om er niet later, maar nu te gaan starten met het investeren in de inzetbaarheid van medewerkers op de langere termijn.”

U leest hier meer informatie over de ESF Subsidieaanvraag.