Nu ook UWV zelf over de schreef met betrekking tot omgaan met privacygevoelige gegevens bij verzuim

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) die in het verleden het toezicht op werkgevers en arbodiensten gericht had, heeft nu ook een andere toezichthouder op de korrel genomen. Het is iets wat overigens al heel lang bekend was bij arbodiensten en bedrijfsartsen maar waar tot ieders verbazing de AP met twee maten leek te meten. Daar is nu een eind aan gekomen. Mogelijk vernemen we binnenkort meer over privacy issues bij de UWV. De interne toestanden (achterstanden, boze verzekeringsartsen) bij de UWV stellen overigens vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van de plannen uit het regeerakkoord met betrekking de het tweede jaar loondoorbetaling voor het MKB.

 

Het bericht van de AP over de privacy situatie bij de UWV is eens te meer een signaal dat privacy nu serious business geworden is in ons land. De beleidsregels van de AP hebben nu al volop de aan dacht van bedrijven en arbodienstverleners en daar komt nu ook de in voering van de AVG (GDPR) bij volgend jaar mei.

 

Falke & Verbaan verzorgd al meer dan een jaar regelmatig workshops voor HR- en arboprofessionals over hoe om te gaan met de beleidsregels van de AP. Sinds november besteden wij ook aandacht aan waar u als organisatie rekening mee moet houden als het om de AVG gaat. Organisaties in de overheid, zorg en onderwijs maar ook arbodienstverleners en dergelijke krijgen omdat zij bijzondere persoonsgegevens verwerken met nieuwe eisen te maken.

 

Wilt u graag meer informatie over ‘Hoe om te gaan met de beleidsregels van de AP’ dan kunt u zich via www.falkeverbaan.nl/trainingskalender aanmelden voor de eerstvolgende workshop.