Nieuws


 • De Polder revitaliseert zichzelf: “Een nieuw huis van sociale zekerheid?

  Zeer recent stond in het Financieel Dagblad een pleidooi van Harry van de Kraats, voorzitter van de AWVN,  voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers. In hetzelfde blad breekt hij een lans voor de vakbonden die nodig zijn voor het duurzaam

 • Blended learning wordt goed ontvangen, Falke & Verbaan ontwikkelt door

  Kiest u voor het realiseren van verzuimreductie en duurzame inzetbaarheid volgens de gedragsvisie én via een integrale benadering? Dan kan Falke & Verbaan u helpen bij het op orde krijgen van de randvoorwaarden. Het trainen van leidinggevenden, HR professionals  en

 • Nieuwe lichting afgestudeerde Sociaal Bedrijfskundig Adviseurs (RSBA’s)

  Op donderdag 8 maart jl. heeft Falke & Verbaan wederom 7 nieuwe diploma’s uitgereikt aan de geslaagden van de Leergang Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur (RSBA).    Sinds 2015 leidt Falke Verbaan in samenwerking met de Stichting RSBA adviseurs, casemanagers, arbeidsdeskundigen

 • Wat is er met de WIA aan de hand?

  De WIA-instroom is in 2016 met 13% gestegen ten opzichte van 2015. Dat is de grootste WIA-stijging sinds 2010. Het UWV onderzoekt wat de belangrijkste oorzaken zijn van deze stijging en voor zover nu bekend is de stijging voor ruim

 • Landelijke pool bedrijfsartsen second opinion van start

  Werknemers die een second opinion over het advies van hun bedrijfsarts willen, kunnen hiervoor voortaan terecht bij de landelijke pool bedrijfsartsen second opinion. Een team van gespecialiseerde bedrijfsartsen zorgt voor een kwalitatieve en onafhankelijke uitvoering van second opinions. Werknemers kunnen

 • Gratis miniconferentie: Arbodienstverlening slim aanbesteden; Zo werk het

  U vraagt zich af of uw huidige arbodienstverlener nog wel goed past of u bent van plan om uw arbodienstverlening te gaan aanbesteden? Een aanbesteding is tijdrovend en kostbaar. Belangrijk dus dat u de juiste keuzes maakt.   Denk bijvoorbeeld aan:

 • Nu ook UWV zelf over de schreef met betrekking tot omgaan met privacygevoelige gegevens bij verzuim

  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) die in het verleden het toezicht op werkgevers en arbodiensten gericht had, heeft nu ook een andere toezichthouder op de korrel genomen. Het is iets wat overigens al heel lang bekend was bij arbodiensten en bedrijfsartsen

 • Aanpak leefstijl tegen het licht gehouden

  Aanpak leefstijl tegen het licht gehouden Jubileumcongres Falke & Verbaan en Immediator   We bestaan respectievelijk 25 en 12,5 jaar. We vierden het 5 oktober met het congres, “Leefstijl, waar bemoeit u zich mee?!” HR-professionals hebben er in meerderheid geen

 • Jubileum Falke & Verbaan en Immediator: Interview met Reijer Pille en Dianne van der Putte

  Voor de zomer sprak Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde met Reijer Pille, directeur Falke & Verbaan en Dianne van der Putte, directeur Immediator. Aanleiding van het interview is het jubileum congres op 5 oktober ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Falke

 • Zorgbedrijven in eigen benchmark BoardRoom ZORG

  Zorginstellingen die momenteel in zwaar weer verkeren, schrijven dat, kort gezegd, vooral toe aan externe factoren: de stelselwijziging op 1 januari 2015, gepaard gaand met onzekerheden en reductie in tarieven en volumes. De arbeidsintensieve zorgmarkt vertoont een meerjarige krimp, hetgeen

 • Jubileumdebat: “Leefstijl: Waar bemoeit u zich mee?!” – 5 oktober 2017

  Het jubileumdebat van Falke & Verbaan en Immediator met dagvoorzitter Tom van ’t Hek en sprekers als Florien Vaessen, Lex Burdorf en Mark Mieras en Lidewey van der Sluis.   Welke eisen mag de baas stellen ten aanzien van de

 • Summercourse: Strategisch HR beleid – Nu en in de toekomst

  Tijdens de zinderende zomermaanden, waarin de werkzaamheden vaak een pitje lager staan, zullen wij ingaan op de inzetbaarheidsvraagstukken van uw organisatie. In deze drie-daagse Summercourse wordt uitgebreid ingegaan op het strategisch HR beleid van uw organisatie. Zowel acute inzetbaarheidsproblematiek – verzuim

 • Veiligheid middels een goede veiligheidscultuur (deel 1)

  Het aantal arbeidsongevallen stijgt. In de eerste helft van 2015 waren er 1149 arbeidsongevallen, terwijl in de eerste helft van 2016 dit aantal met 151 is toegenomen tot 1300. Daarbij is tevens het aantal dodelijke ongevallen toegenomen van 27 in

 • Masterclass Veiligheid & Gedrag

    Interview met Waldo Falke, directeur Falke & Verbaan   1. De gedachte van Falke & Verbaan is dat veiligheid een vorm van gedrag is, en dus beïnvloedbaar. Uw ervaring leert dat gedragsverandering gepaard gaat met een cultuurverandering binnen een

 • Hoe geeft u preventie praktische handvatten binnen uw eigen organisatie?

  Workshop De nieuwe Arbowet in de praktijk   De nieuwe Arbowet is een feit en zal per 1 juli a.s. van kracht zijn. Het gevolg hiervan is dat de positie van de preventiemedewerker wordt versterkt, er komt een ‘second opinion’

 • Duurzaam in Dialoog = Gerichte hulpvragen inzetten

  Gesprekken over duurzame inzetbaarheid worden nog te vaak gevoerd tussen werknemer en provider. De leidinggevende staat daarbij vaak buiten spel. Onterecht, zo menen wij.   Met je leidinggevende maak je afspraken over je inzet, je ontwikkeling en je bijdrage aan

 • Aantal afgestudeerde Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseurs stijgt

  Stichting RSBA en Falke Verbaan Ontwikkeling reikten onlangs de diploma’s uit aan weer een groep geslaagden van de leergang Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur (RSBA). Inmiddels hebben 21 deelnemers het diploma gehaald en mogen zich nu Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur noemen.

 • Heeft u de masterclass voor Bedrijfsartsen al gevolgd?

  Je kent vast wel onze masterclass ‘De bedrijfsarts als adviseur’, een onmisbare training voor iedere bedrijfsarts die zichzelf wil ontwikkelen. Deze 4-daagse masterclass is wederom geactualiseerd en gaat van start in Naarden-Vesting op 18 april aanstaande. De trainers Waldo Falke,

 • Gratis miniconferentie ‘Arbodienstverlening slim aanbesteden, zo werkt het’

  U vraagt zich af of uw huidige arbodienstverlener nog wel goed past of u bent van plan om uw arbodienstverlening te gaan aanbesteden? Een aanbesteding is tijdrovend en kostbaar. Belangrijk dus dat u de juiste keuzes maakt.   Denk bijvoorbeeld aan:

 • 3-daagse Masterclass Duurzame Inzetbaarheid

    In tijden van kostenbesparingen, efficiëntieslagen en vernieuwingstrajecten bevinden werkenden zich in een constant veranderingsproces. De duurzame inzetbaarheid staat onder druk. Hoe motiveert en faciliteert u uw organisatie om aan de slag te gaan met het inzetbaar houden van hun

 • Workshop Verzuimcijfers anders analyseren (inclusief rondleiding bij Grolsch, Enschede)

  De verzuimcijfers van uw afdeling of organisatie vormen belangrijke input voor de preventie en reductie van verzuim. Weet u hoe u de cijfers kunt analyseren en interpreteren? Dat leert u tijdens de eendaagse workshop ‘Verzuimcijfers anders analyseren’. U gaat deze dag

 • Gratis miniconferentie ‘Eigen regie, grip op arbodienstverlening’

  Als werkgever vindt u het belangrijk grip te hebben op verzuim van uw medewerkers. Vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering, maar ook vanuit goed werkgeverschap. Daarom streven veel organisaties naar eigen regie. Maar wat houdt eigen regie eigenlijk in? Wat zijn

 • Duurzame inzetbaarheid vergroot je met een duurzame dialoog

  Er is niet één panklare oplossing voor het vergroten van de duurzame inzetbaarheid. Daar is maatwerk voor nodig. En dat maatwerk valt of staat met de duurzame dialoog. ‘Het vergroten van de duurzame inzetbaarheid.’ Bij welke organisatie staat dit niet

 • Werkstress onder de loep

  De laatste tijd worden we in de media regelmatig geconfronteerd met onderzoek over het thema werkstress: “Bijna 1 miljoen werknemers hebben last van burn-out klachten”; “2,7 miljoen werknemers ervaren een hoge werkdruk”; “Een miljoen Nederlanders loopt het risico op een

 • Een kennismakingsaanbod van Vesting Casemanagement

  Vesting Casemanagement biedt excellente casemanagers, verzuimspecialisten, verzuim- en re-integratiecoaches. Deze professionals werken vanuit de gedragsmatige visie. Dit combineren zij met specialistische kennis van poortwachter en schadelastbeheersing.   Ons netwerk van casemanagers is groeiend. Ze worden op verschillende klantvragen ingezet: van

 • Gratis Miniconferentie Verzuim en Gedrag in Oost Nederland

  Falke & Verbaan beschouwt verzuim als een vorm van gedrag. Dit gedrag beïnvloedt de inzetbaarheid van medewerkers. Ook gedragingen op het gebied van veiligheid, productiviteit en klantgerichtheid hebben invloed op de inzetbaarheid. Falke & Verbaan, neemt u tijdens onze gratis

 • Whitepaper: Diversiteit 2.0

  Hoe diverser een team, hoe rijker de uitkomst, zo wordt gedacht. Maar een diverse populatie alleen is niet voldoende om teamprestaties te verbeteren. Inclusie, ofwel inclusief werkgeverschap, lijkt dan ook ‘the next level’ van diversiteit. Hierbij draait het niet om

 • Sociaal-Cultureel Planbureau bevestigt verzuimdaling en noodzaak doorpakken

  Verzuim en arbeidsongeschiktheid daalden de afgelopen tien jaar. Arbeidsdeelname van mensen met beperkingen ook. Het Sociaal-Cultureel Planbureau ziet veel tekenen van ‘survival of the fittest’ op de arbeidsmarkt. Dat roept zorgen op. Er zijn ook zegeningen te tellen! De SCP

 • Tweede lichting afgestudeerde Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseurs

  Stichting RSBA en Falke Verbaan Ontwikkeling reikten op 31 oktober jl. de diploma’s uit aan weer een groep geslaagden van de leergang Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur (RSBA). Inmiddels hebben dertien deelnemers het diploma gehaald en mogen zich nu Register Sociaal

 • Zelfsturing, bezint eer gij begint… (aflevering 2)

  Inmiddels zijn er flink wat (zorg) organisaties overgegaan op zelfsturing ofwel: het werken met zelfsturende teams. Een hiervan afgeleide vorm is het werken met zelforganiserende en/of zelfverantwoordelijke teams,  waarbij er een leidinggevende op afstand is en waarbij de span of

 • Arbowetswijziging en andere maatregelen van SZW

  De Kamer wil meer samenwerking tussen reguliere en bedrijfsgezondheidszorg. Dit bleek tijdens het kamerdebat over de nieuwe arbowet. De ‘constructieve’ oppositie steunde de arbowetswijziging die na goedkeuring door de Eerste Kamer per 1 januari of 1 juli 2017 moet ingaan.  

 • Debat over arbeidsgerelateerde zorg maakt verschillen inzichtelijk

  We organiseerden met KoM een uniek evenement: het debat van 29 juni over ‘arbeidsgerelateerde zorg als zakelijke dienstverlening of zorg’. Rolf de Vries, voorzitter KoM: “Dat dispuut loopt zeker verder, we mogen trots zijn, we hebben de stevige verschillen in het

 • 23 September: workshop Arbodienstverlening van Reijer Pille

  De wereld van arbodienstverlening gaat naar een volgende fase. Er is een nieuwe marktordening op komst en mogelijk na de verkiezingen ook wijzigingen in het stelsel. Waar moet u rekening mee houden? Het gevaar van vergelijkingswebsites en aanbestedingen, niet-transparante verdienmodellen,

 • Extra workshops over de nieuwe beleidsregels van Autoriteit Persoonsgegevens

  Door goed op de hoogte te zijn van de nieuwe beleidsregels voorkomt u schending van privacy van werknemers en de hoge boetes die ermee gepaard zijn. Neem deel aan de workshop ‘Hoe om te gaan met de nieuwe beleidsregels van

 • Herijking Verbaannorm: Gratis miniconferentie

  Het verzuim in Nederland is sinds de invoering van de Wet verbetering Poortwachter in 2002 flink gedaald. Van een gemiddelde van 5,5% in 2000 en 2001 naar een relatief stabiele 4,1 en 4,2% in de jaren 2004 t/m 2011. Er

 • Zelfsturing, bezint eer gij begint… (aflevering 1)

  Enige tijd geleden werd ik uitgenodigd voor een teamoverleg bij een zorginstelling.   Beste Elzy, Een van mijn teams is sinds enige tijd ‘officieel’ zelfsturend. Het verzuim stijgt, de sfeer is gelaten en ik krijg er geen beweging in. Zou je als

 • Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg: Tijd om kleur te bekennen

  Verschillende opvattingen, gedeelde interesse in het werkveld Hoort de arbeidsgerelateerde zorg nu tot de zakelijke dienstverlening of tot de zorg? Met die vraag organiseerden de KoM en Falke & Verbaan op 29 juli jl. een debat. Een volle zaal, levendige

 • Arbeidsgerelateerde zorg: Gesprek met een ZZP’er

  Deze week kwam ik een ZZP’er tegen die mij vertelde zwaar teleurgesteld te zijn in de politiek. Dit is zijn verhaal:   “Al jaren ben ik als ZZP’er actief in de game-industrie. Met veel plezier en voor eigen rekening en risico.

 • Weer subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid voor Sociale Partners

  O&O-fondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners kunnen subsidie vragen voor projecten om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden. Het kabinet heeft daar 12,5 miljoen euro voor. In september start een nieuwe ESF-regeling (Europees Sociaal Fonds) ‘Duurzame

 • Eerste Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseurs zijn afgestudeerd

  Afgelopen maandagavond reikte Falke Verbaan Ontwikkeling, het opleidingsbureau van Falke & Verbaan, de diploma’s uit aan de eerste geslaagden van de leergang Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur (RSBA). Vijf deelnemers hebben het diploma gehaald en mogen zich nu Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur

 • Nieuwe Beleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens: Hoe verwerkt u de persoonsgegevens bij verzuim?

  Onlangs heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) nieuwe beleidsregels gepubliceerd. Evenals in de zaak “Abrona” gaat de AP hierbij uitvoerig in op de regels waaraan bedrijven zich moeten houden. Er is daardoor inmiddels behoorlijk wat onrust veroorzaakt bij arbodiensten en verzuimbedrijven.

 • Opleiding en ontwikkeling vergroot loyaliteit werknemers

  Het belang van opleiden en ontwikkelen neemt de laatste jaren alleen maar toe. Werknemers werken langer door waardoor zij zich – ook op oudere leeftijd – moeten blijven ontwikkelen om in hun werk bij te blijven. Vaak zien organisaties opleiden

 • Miniconferentie over inzetbaarheid van medewerkers met kanker

  Een medewerker krijgt een ernstige ziekte, hoe maak je dit als HR-professional of leidinggevende bespreekbaar? Hoe geef je de medewerker de regie over zijn eigen inzetbaarheid in een roerige levensfase? Falke & Verbaan en Care for cancer organiseren een gratis bijeenkomst met

 • Nieuw: Vesting Casemanagement

  In de afgelopen periode heeft Falke & Verbaan Groep als netwerkorganisatie een nieuwe loot aan de stam toegevoegd: Vesting Casemanagement. Vesting Casemanagement (VCM) voorziet klanten van de Falke & Verbaan Groep van kwalitatief hoogwaardige casemanagers, verzuimspecialisten en -coaches. Net als de

 • De robot de baas? – Nieuwe dimensies in HR

  Het gonst van discussies en symposia over robotisering. Kunt u beter robotmonteur worden dan -programmeur? Ik deel wat indrukken met u.     HR computeriseerbaar De kwestie lijkt urgent. Young HR van de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland hield in november

 • Arbeidsongeschiktheid als medisch geheim

  Kan een betrouwbare waakhond zich ook vergissen?   De Autoriteit Persoonsgegevens geldt als een strenge en degelijke toezichthouder, en terecht. Maar gezien een recente publicatie lijkt de privacy-waakhond dit keer een grens te overschrijden, waarmee dit voormalige College Bescherming Persoonsgegevens

 • Whitepaper: Zelfsturing in de zorg

  Tegenwoordig kunnen organisaties bijna niet meer om de term ‘zelfsturing’ heen. Zelfsturing zorgt voor een nieuwe manier van werken en van het inrichten van de organisatie. Voor de keuze om de organisatie zelfsturend in te richten zijn verschillende motieven te

 • Test zelf uw HR- en verzuimgegevens op privacy!

  Beveiliging van de door u geregistreerde medewerkergegevens vindt u hoogstwaarschijnlijk een ICT-aangelegenheid. Klopt dat? Dan heeft u niet helemaal gelijk. Vanaf 1 januari 2016 is de beveiliging van deze gegevens een werkgever verantwoordelijkheid. U riskeert zelfs een boete en/of claim

 • Overdenking Reijer Pille: 80% verzuim is niet medisch

  Tsjonge jonge wat een groot nieuws in Trouw en Elsevier afgelopen week. Het verzuim zou naar 2 % kunnen, want meer dan 80% is niet medisch. Dat zeggen tenminste de arbodiensten met de ZvdZ voorop en de bedrijfsartsen bij monde van de

 • Gastcolumn: De 3 Musketiers & Het Sociaal Akkoord

  Met het Sociaal Akkoord van april 2013 hielpen werkgevers en werknemers het kabinet aan draagvlak. De derde partij, SER-kroonleden, sloot snel aan voor de gunst van Lodewijk Asscher. Denkt u daarbij ook zo vaak aan de drie musketiers? Ondanks gekibbel met

 • Rekenkamer onderzoekt UWV

  Lichtpuntjes voor UWV ? En voor u ? Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat onafhankelijk onderzoek naar UWV doen. Dat geeft op termijn kansen voor effectievere aanpak van arbeidsongeschiktheid. In uw voordeel en dat van langdurig zieke werknemers.

 • Column: The Times They Are A-changin’

  Bob Dylan zong het. We herinneren ons allemaal de verwachtingen die Obama opriep toen hij sprak over “CHANGE”. Profeten zijn vertolkers van de tijdgeest. Zij voorvoelen een verandering en worden de motor ervan. Met hun gedrag weten zij dat van

 • Column: Poldersprookje of realisme?

  SER-advies over hoofdlijn loondoorbetaling bij verzuim Elke dag werken we aan goed werkgevers- en werknemerschap, gedegen opdrachtgeverschap, en bouwen aan duurzamer groei. Werknemers willen betrokken blijven bij het werk ondanks hun verzuim. Hun leidinggevende helpt daarbij, zo nodig adviseert de

 • Accreditatie voor opleiding RSBA

  De leergang  tot Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur (RSBA) is afgelopen maand volledig geaccrediteerd door het ABSG.   Alle 7 modules van onze opleiding zijn gevalideerd. Dit betekent dat professionals met een sociaal geneeskundige registratie (zoals bedrijfsartsen) per module een aantal

 • Houd verzuimdossiers weg bij het team

  Het neerleggen van meer verantwoordelijkheden bij uitvoerende teams en het verminderen van managementlagen blijkt geen trend, maar een nieuwe vorm van interne bedrijfsvoering in de langdurige zorg. Ingegeven door de transitie – in wonen, zorg en decentralisatie naar de gemeenten-

 • Loondoorbetaling op de schop?

  [LINK NAAR ESF SUBSIDIE: Helaas is in de nieuwsbrief een foutieve link vermeld bij het het artikel over de komende subsidiemogelijkheden.  Het juiste artikel over ESF Subsidieregeling staat hier]     Het CDA heeft selectief geheugenverlies De politieke standpunten over de loondoorbetaling

 • Asscher helpt het MKB in de verste verte niet!

    Het kabinet wil kleine ondernemers niet langer verplichten twee jaar loon door te betalen aan hun verzuimende werknemers. Deze termijn zal worden teruggebracht naar een jaar, zei minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) kort geleden. Het gaat om een vrijwillige

 • Falke & Verbaan introduceert: FVO

  Dat Falke & Verbaan niet alleen consulting en advies biedt maar ook een scala aan ontwikkelingsmogelijkheden, is niet nieuw. Maar let op: vanaf nu heeft onze opleidingentak Falke & Verbaan Ontwikkeling (FVO) een eigen gezicht. Zo kunnen wij nóg beter

 • Nieuwe eisen CBP, wordt de privacy regelgeving onwerkbaar of niet?

  Deze dagen kunt u in de media vernemen over nieuwe regels met betrekking tot overtreding van privacy regelgeving opgelegd door het CBP. Ook arbodiensten en adviseurs laten zich niet onbetuigd, want privacy betekent ook handel. Dus wordt u angst aangejaagd

 • STECR Werkwijzer Eigen Regie is uit

  Werkgevers hebben grote verantwoordelijkheden voor preventie en aanpak van ziekteverzuim. Ze zijn daarom wettelijk verplicht tot het inschakelen van deskundigen zoals een bedrijfsarts. Steeds meer werkgevers willen daarin zelf het voortouw nemen. Dat past bij moderne arbeidsverhoudingen. Een middel daarvoor

 • Asscher helpt het MKB in de verste verte niet!

  Het kabinet wil kleine ondernemers niet langer verplichten twee jaar loon door te betalen aan hun verzuimende werknemers. Deze termijn zal worden teruggebracht naar een jaar, zei minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) kort geleden. Het gaat om een vrijwillige regeling

 • Nieuwe coöperatie van zeven arbodienstverleners: Arboselectie

  Online tool voor beste match arbodienstverlener MKB Vandaag hebben zeven gecertificeerde arbodiensten zich verenigd in de coöperatie Arboselectie, met als doel het MKB beter te kunnen dienen. Via hun website www.arboselectie.nl wordt het MKB aan de best passende arbodienst gematcht.

 • Week van de Werkstress

  Van 16 t/m 19 november 2015 vindt voor het tweede jaar de Week van de Werkstress plaats, georganiseerd door het Ministerie van SZW. Deze vier dagen staan volledig in het teken van het aanpakken van werkstress. In het hele land

 • Nieuwe editie studiereis Duitsland: participatie en inzetbaarheid

  Falke & Verbaan neemt u weer mee naar best practices op het vlak van arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen op de werkvloer. U kunt zich aanmelden voor de boeiende studiereis naar Nordrhein-Westfalen van 14 tot 16

 • 22 miljoen subsidie voor duurzame inzetbaarheid

  Versterken van uw bedrijfsgezondheidszorg is belangrijk voor de duurzame inzetbaarheid van uw mensen. Voor deskundig advies daarover kunnen bedrijven of (overheids)instellingen € 10.000,- subsidie aanvragen. Dit in de periode tussen half oktober en half november. Het blijkt ook aantrekkelijk voor

 • Deelnemen aan de pilot Duurzame Inzetbaarheid

  Hoe krijgt u het thema duurzame inzetbaarheid goed op de kaart? Op welke wijze kunt u leidinggevenden bewust maken van het nut van een gedegen aanpak en hen enthousiast maken?Falke & Verbaan biedt u de mogelijkheid om op unieke wijze

 • Bijna helft werknemers ervaart meer stress op het werk dan vorig jaar

  Vier van de tien mensen met een baan zeggen meer stress op hun werk te voelen dan een jaar geleden. Ook in de afgelopen twee jaar was al sprake van toenemende onrust onder werknemers als gevolg van digitale informatiestromen, onzekere

 • Bezoek het symposium De Toekomst van de Zorg voor Werkend Nederland

  De arbeidsgerelateerde zorg is de afgelopen tijd weer volop in beweging; op politiek vlak, op wetgeving vlak en op branchevlak. Falke & Verbaan organiseert op 29 juni het symposium De Toekomst van de Zorg voor Werkend Nederland. Centraal staat de

 • Week van de RI&E

  Dit jaar is de week van de RI&E van 15-19 juni. Tijdens de Week van de RI&E is er extra aandacht voor het belang van een goed zicht op de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in een organisatie. Via verschillende activiteiten die

 • Ontdek tijdens studiereis Duitsland hoe participatie en inzetbaarheid kunnen werken

  Falke & Verbaan neemt u graag mee naar best practices op het vlak van arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen op de werkvloer. U kunt zich aanmelden voor de boeiende studiereis naar Nordrhein-Westfalen van 24

 • Stimuleringsregeling verzuimbeheersing binnen SW-bedrijven

  SBCM (het A&O-fonds voor de SW-branche) biedt tijdelijk een stimuleringsregeling aan om verzuimbeheersing een extra impuls te geven. De regeling is bedoeld voor SW-bedrijven die hun leidinggevenden willen trainen om goede verzuimgesprekken te voeren. De stimuleringsregeling geldt voor SW-bedrijven die

 • Toekomst arbeidsgerelateerde zorg onzeker

  Professionals uit de arbo-wereld verenigen zich Arboprofessionals en -dienstverleners uit alle hoeken van het land hebben zich vanaf nu verenigd in een nieuwe netwerkorganisatie: Kwaliteit op Maat. KoM is een belangenbehartiger voor alle professionals en dienstverleners op het gebied van

 • Even voorstellen: Vesting Casemanagement

  Maak kennis met de specialisten van Vesting Casemanagement B.V: kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op gebied van verzuim en re-integratie. Vesting Casemanagement is een nieuwe zusterorganisatie van Falke & Verbaan. Het doel van Vesting Casemanagement is de duurzame inzetbaarheid van werkenden te

 • Praten met Resultaten

  De training Praten met Resultaten is onlangs vernieuwd. Deze training is ontwikkeld op veler verzoek en is een verdiepende aanvulling op de basistraining Verzuim & Gedrag. Meld u zich voor beide trainingen aan, dan ontvangt u op beide trainingen €

 • Aan de slag met inzetbaarheid

  Falke & Verbaan organiseert het gehele jaar door diverse inzetbaarheidstrainingen. Op 10 april vindt ‘Aan de slag met inzetbaarheid’ plaats, een praktische training die leidinggevenden vanuit een heldere visie en met praktische handvatten op weg helpt om medewerkers duurzaam inzetbaar

 • Effectieve aanpak langdurig verzuim

  Steeds meer organisaties hebben te maken met langdurig verzuim, het ene dossier nog complexer dan de andere. Dit levert vaak diverse problemen en soms zelf frustraties, zowel voor de werknemer als de werkgever. We weten allemaal dat hoe langer iemand

 • Discussie arbeidsgerelateerde zorg komt goed op gang

  Onlangs stuurde Minister Asscher zijn brief aan de Tweede Kamer waarin hij met een reactie komt op het SER-advies Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg (TAZ). Hoewel het SER-advies zeer verdeeld was, komt de minister toch met duidelijke uitspraken. Voor uw gemak zetten

 • Tweede editie Sociaal Bedrijfskundig Adviseur

  De eerste editie van de leergang met daaraan gekoppeld de titel Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur (RSBA), gaat op 20 april van start. Een aantal adviseurs heeft zich al aangemeld. De tweede editie start op 24 september 2015. De éénjarige opleiding

 • Minister verbindt conclusies aan het SER-advies ‘Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg’

  Met het oog op een veranderende arbeidsmarkt en de noodzaak tot een grotere duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking heeft het kabinet op 10 juli 2013 de Sociaal Economische Raad gevraagd zich in een advies over de toekomst van de arbeidsgerelateerde

 • Week van de RI&E

  Dit jaar is de week van de RI&E van 15-19 juni. Tijdens de Week van de RI&E is er extra aandacht voor het belang van een goed zicht op de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in een organisatie. Via verschillende activiteiten die

 • Nederlandse arbeidsproductiviteit – hoog niveau, maar kan het nog hoger?

  Op 22 januari 2015 vond het debat plaats over ‘Nederland in 2015 arbeidsproductiever: een hogere arbeidsproductiviteit, droom of realiteit?’ In het sfeervolle Arsenaal kwamen geïnteresseerden uit Werkend Nederland af op het debat om te praten over de kansen voor Nederland

 • Risque professionnel

  De term ‘risque professionnel’ duikt soms op in de discussie over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg. Onlangs reageerde Minister Asscher op kamervragen over dit onderwerp. Lees hier de brief aan de Tweede Kamer: ‘Toezegging risque social en risque professionnel

 • Eerste Kamer unaniem voor moderne regels verlof en arbeidstijden

  De Eerste Kamer heeft in december unaniem ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De meeste maatregelen, bedoeld om het combineren van werk en zorg gemakkelijker te maken, gaan

 • De Participatiewet

  Het kabinet wil naar een arbeidsmarkt waarin er voor alle mensen in de Nederlandse samenleving een werkplek is, dus ook voor mensen die niet zelfstandig in staat zijn het wettelijk minimumloon loon (WML) te verdienen. Deze inclusieve arbeidsmarkt hoort bij

 • Het antwoord op iedere vraag

  Wat is de vraag? Het antwoord lijkt in veel gevallen al vast te staan, duurzame inzetbaarheid. Uit de combinatie van ouderenbeleid, leeftijd- en levensfasebewust personeelsbeleid en termen als employabilit, vitaliteit en workability* ontstond plots het toverwoord ‘duurzame inzetbaarheid’. Duurzame inzetbaarheid

 • Nieuwjaarsdebat ‘Nederland in 2015 arbeidsproductiever’

  Graag nodigen we u uit om met andere geïnteresseerden uit Werkend Nederland in debat te gaan over de toekomst van Nederland als zeer arbeidsproductief land. Drie sprekers, Barbara Baarsma, Lex Burdorf en Patrick van Hees, dagen u uit om uw

 • Masterclass Duurzame Inzetbaarheid

  Donderdag 4 december jl. werd al weer de derde editie van de Masterclass Duurzame Inzetbaarheid verzorgd. Het ochtendprogramma werd verzorgd door Beate van der Heijden, hoogleraar Strategic Human Resource Management aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Op bevlogen wijze nam zij

 • Ook zonder de SER komt het wel goed met de arbeidsgerelateerde zorg

  Er is veel discussie over de rol, positie en toegang tot de bedrijfsarts. Zelfs de Sociaal Economische Raad (SER) komt niet verder dan een verdeeld advies aan minister Asscher over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg. Bas Tomassen en Reijer

 • Nieuwe Leergang Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur

  Werkgeversvereniging OSB en Falke & Verbaan introduceren in samenwerking met HR Financials Group en VerzuimConsult een verdiepende leergang met daaraan gekoppeld een nieuwe titel: de Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur (RSBA). Deze leergang, die begin 2015 van start zal gaan, leidt

 • Veranderingen in de arbomarkt

  De crisis lijkt achter ons te liggen, maar de bezuinigingen werken door. Dit zien we terug in de grote hoeveelheid veranderingen op het gebied van arbo, verzuim en sociale zekerheid. Een aantal belangrijke veranderingen betreffen o.a.: De blijvende toename van

 • Check je Werkstress Week

  Van 3 t/m 7 november 2014 vindt de Check je Werkstress Week plaats. In deze week besteden Ministerie van SZW en EU-OSHA (Europees Agentschap voor Gezond & Veilig Werken) in heel Nederland aandacht aan werkstress. Er zijn elke dag activiteiten

 • SER-advies toekomst arbeidsgerelateerde zorg in september verwacht

  Volgens wel ingelichte kringen komt er een verdeeld SER-advies. Vakbonden en enkele kroonleden willen terug naar een publieke uitvoering van de arbeidsgerelateerde zorg ten behoeve van verzuim en arbeidsomstandigheden. Daarmee zou de marktwerking verleden tijd zijn en komen de sociale

 • Problemen in jeugdgevangenissen veroorzaakt door hoog verzuim

  Jonge criminelen in jeugdgevangenissen worden vaak niet behandeld. Daardoor zijn ze slecht voorbereid op een terugkeer in de samenleving en is de kans op recidive hoger. De oorzaak van het gebrek aan begeleiding is een erg hoog verzuim onder het

 • ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid

  Organisaties die beleidsmatig aan de slag gaan met Duurzame Inzetbaarheid kunnen aanspraak maken op subsidie uit het Europees Sociaal Fonds voor het inzetten van een externe adviseur. De ESF-Subsidie is gericht op inzet van een adviseur om te adviseren op

 • Klanten positief over bedrijfsarts en prijs-kwaliteit Maatwerkregeling

  In het jaarlijkse klanttevredenheidonderzoek van Immediator (een intermediair voor zelfstandige bedrijfsartsen werkend onder de Maatwerkregeling) is opvallend dat medewerkers zeer tevreden zijn over de, door de werkgever gecontracteerde en betaalde, bedrijfsarts: het gemiddelde rapportcijfer door medewerkers gegeven is een 8,5.

 • Resultaten Nederlandse VerzuimEnquête bekend

  Opnieuw is dit jaar de Nederlandse VerzuimEnquête uitgevoerd op initiatief van organisatieadviesbureau Falke & Verbaan. Uit de resultaten komt onder andere naar voren dat bijna de helft van het verzuimpercentage in organisaties veroorzaakt wordt door langdurig verzuim (6-52 weken). Verder

 • Heeft uw organisatie de werkstress al gecheckt?

  Op 13 mei jl. heeft Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de aftrap gegeven voor de overheidscampagne ‘Check je werkstress’. De campagne van de SZW is bedoeld om werkgevers en werknemers te wijzen op de risico’s van

 • Reactie op het ontwerpadvies van de SER

  Op vrijdag 23 mei jl. heeft tijdens de BG-dagen een debat plaatsgevonden over het door de heer Grapperhaus toegelichte ontwerpadvies van de SER. We geven een toelichting op deze discussie en een nadere toelichting op onze zorgpunten. De opsteller van

 • Minister Asscher doet aftrap voor Campagne over Werkstress/PSA

  Op 13 mei jl. heeft minister Asscher het startsein gegeven voor een campagne over werkstress/PSA. De minister benadrukte dat het belangrijk is dat leidinggevenden aandacht hebben voor werknemers wanneer zij niet goed in hun vel zitten. Vanuit die aanpak naar

 • Reijer Pille over de sociale zekerheid en het mogelijke SER-advies dat er aan komt!

  Reijer Pille, directievoorzitter van de Falke & Verbaan groep, licht zijn presentatie toe over de sociale zekerheid en het mogelijke SER-advies dat er aan komt. Het interview is opgenomen op donderdag 6 maart bij het seminar “Toekomst economie en sociale

 • Europese campagne PSA/stress op het werk in april van start

  Stress op het werk is een belangrijke bron van verlies van arbeidsproductiviteit en gezondheidschade bij werknemers. Dat blijkt uit onderzoek van EU-OSHA, het EU-agentschap voor Occupational Health and Safety. In april 2014 geeft minister Asscher het startsein voor een Europese

 • Wet BeZaVa, hogere wiskunde of toch gewoon begrijpelijke materie?

  Alle werkgevers in Nederland hebben eind 2013 de premiedifferentiatiebrief 2014 voor de Werkhervattingskas ontvangen. Hierop staan de premies voor ZW, WGA-vast en WGA-flex. Termen als gedifferentieerde premiepercentage Whk, middelgrote of grote werkgever, premiecomponent, wegingsfactor, sectoraal% en individueel werkgeversrisicopercentage komen voorbij.

 • Verdere besparing van verzuimkosten in de Zorg blijkt mogelijk

  De politieke ontwikkelingen omtrent AWBZ en WMO hebben grote invloed op het werken in de zorgsector. Het zijn onzekere tijden waarin veel veranderingen en reorganisaties worden doorgevoerd. Dit heeft natuurlijk zijn weerslag op het zorgpersoneel. Toch zien wij in dat,

 • Studiereis Bilbao; nieuwe ontwikkelingen aan het Europese Arbofront – mei 2014

  Met trots presenteren we u de studiereis naar het monumentale Bilbao, waar de basis wordt gelegd voor het Europese Arbeidsomstandigheden beleid. De Europese campagne over werkstress (PSA) die in april 2014 van start gaat is een zeer actueel onderwerp. Daarnaast

 • Studiereis Kopenhagen januari 2014

  Dinsdag 21 t/m donderdag 23 januari 2014 heeft Falke & Verbaan in samenwerking met onderzoeksbureau AStri een studiereis georganiseerd naar Kopenhagen. Deze studiereis had als doel om een beeld te krijgen van het stelsel van sociale zekerheid, flexibele arbeid en

 • Studiereis Bremen: Risque Professionnel en Duurzame Inzetbaarheid – september/oktober 2013

  Op 30 september en 1 oktober 2013 heeft Falke & Verbaan in samenwerking met Yellow Factory (Dr. Dick Spreeuwers) een conferentie georganiseerd in Bremen. Tijdens deze bijeenkomst is aandacht besteed aan knelpunten in de bedrijfsgezondheidszorg en arbodienstverlening. Aan dit thema

 • Gedragsbeïnvloeding voor verhoogde inzetbaarheid

  Gedragsbeïnvloeding gaat er vanuit dat de één altijd het gedrag van de ander stuurt. Als een ander niet naar je luistert, vraag je dan af: ‘wat in mijn gedrag maakt dat de ander niet doet wat ik wil?’.Gedragsbeïnvloeding voor verhoogde

 • Pleidooi van vakbeweging voor onafhankelijke financiering bedrijfsarts onnodig en onzinnig

  Veel bedrijven hebben een preventiebeleid, het ziekteverzuim is laag en er zijn weinig bedrijfsongevallen Pim Berkhout:De discussie over het ziekteverzuim in Nederland is weer in alle hevigheid opgelaaid. Niet omdat het zo hoog is, want het is historisch laag met

 • De bedrijfsarts transparant

  De mens achter de ‘bedrijfsarts’ blijkt in deze mediadoorweekte maatschappij nagenoeg (en vooral voor het oog gek genoeg) onvindbaar. Het lijkt alsof het wat betreft de inhoudelijke taken en de mensen achter de taken een geheimpje betreft. Wij denken dat

 • Gaat de SER ons een betere arbodienstverlening bezorgen met meer preventie en betere privacy werknemer?

  Column door Reijer Pille, directeur Falke & Verbaan Groep. Gepubliceerd op ANP Pers Support Op 10 juli jl. heeft Minister Asscher zijn langverwachte adviesaanvraag over de toekomst van de arbodienstverlening naar de SER gezonden. De indruk wordt gewekt dat er

 • In gesprek met: Dianne van der Putte, directeur Immediator

  Tessa Jans, consultant van Falke & Verbaan in gesprek met Dianne van der Putte, directeur van Immediator Tessa: Hoe lang ben je nu al directeur van Immediator?Dianne: Ik ben alweer 4 jaar directeur en sinds twee jaar ook aandeelhouder. Aanvankelijk

 • Asscher ziet animo voor gezondheidscheck

  Ruim twee op de drie werknemers (69 procent) heeft interesse in een gezondheidscheck. Momenteel wordt bij slechts 21 procent van de werknemers een check afgenomen. Dat zegt minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) donderdag 13 juni jl. bij een werkbezoek aan

 • Column: Nooit meer HOLLANDITIS!

  Afgelopen weekend was in de krant te lezen dat in Noorwegen het ‘ziekte’ verzuim is opgelopen naar 20%. Men zou daar aan ‘Hollanditis’ lijden; een kwalificatie die Lubbers in de 80-er jaren aan de stand van zaken van de Nederlandse

 • Verantwoord aanbesteden in het ERM

  Steeds meer overheidsorganisaties en bedrijven overwegen om over te stappen naar het ERM (Eigen Regiemodel), waarbij men zoveel mogelijk activiteiten op het gebied van arbodienstverlening in eigen beheer wil gaan doen. Men beroept zich daarbij dikwijls op modellen van Falke

 • Column: Nieuwe misstanden in de arbodienstverlening of incidenten?

  Nadat vorig jaar de Zembla-uitzendingen aantoonden dat enkele casemanagementbedrijven of verzuimbureaus de privacy schonden en de vrije toegang tot de bedrijfsarts onmogelijk maakten, komt de FNV nu ook met misstanden in de verzuimbegeleiding door arbodienstverleners en werkgevers zelf. (Bron: artikel

 • Het verzuim in Nederland daalt, maar niet overal

  Na jarenlang een redelijk stabiel verzuimpercentage te hebben gehad, zien we in 2012 een duidelijke daling van het verzuimpercentage. Lag het landelijke verzuimcijfer in 2010 en 2011 volgens het CBS nog op 4,2%; als we de meest recente voortschrijdende (12

 • Klanten van Falke & Verbaan sterk vertegenwoordigd bij de best scorende organisaties in de Vernet Health Ranking

  Vernet Verzuimnetwerk maakte onlangs de Vernet Health Ranking bekend. In deze ranking worden voor individuele zorginstellingen verschillende verzuimindicatoren in één rapportcijfer samengevat. Meer dan de helft van de best presterende organisaties in de zorg heeft ondersteuning bij het verzuimtraject gehad

 • Verzuim in zorgsector gedaald in 2012

  Werd in 2011 in de zorg nog een lichte stijging van het verzuim gemeten, in 2012 is een daling opgetreden naar 5.1%. De stijging in 2011 lijkt daarmee afgedaan te kunnen worden als een incident. Het ziet ernaar uit dat

 • Ministers zien bedrijfsartsentekort niet als probleem

  Begin dit jaar kaartte de NVAB het bedrijfsartsentekort aan in de politiek. In mijn vorige column stelde ik een aantal kritische vragen bij dat veronderstelde tekort. Recent hebben de ministers van SZW en VWS gereageerd op de kamervragen van Groenlinks.

 • Falke & Verbaan partner van het Nationaal Inzetbaarheidsplan

  Sinds eind 2012 is Falke & Verbaan partner van het Nationaal InzetbaarheidsPlan (NIP). Falke & Verbaan adviseert organisaties hoe zij de duurzame inzetbaarheid van medewerkers op peil kunnen brengen en/of houden, ook bij een vergrijzend personeelsbestand. In al haar activiteiten

 • Column: Hoezo bedrijfsartsen tekort?

  Afgelopen weken is er nogal wat media-aandacht geweest naar aanleiding van een artikel in het FD (2-1-2013) over het te verwachten tekort aan bedrijfsartsen. Opeens is er belangstelling voor een dreigend tekort aan bedrijfsartsen! Maar er is ook een tekort

 • FALKE & VERBAAN Effectieve organisaties sturen op gedrag

  Wanneer u gebruikt maakt van deze site, accepteert u onze algemene voorwaarden en Cookie beleid. Teksten beschikbaar onder CC-BY-SA/GFDL | Copyright © 2000 - 2018