Nieuwe eisen CBP, wordt de privacy regelgeving onwerkbaar of niet?

Deze dagen kunt u in de media vernemen over nieuwe regels met betrekking tot overtreding van privacy regelgeving opgelegd door het CBP. Ook arbodiensten en adviseurs laten zich niet onbetuigd, want privacy betekent ook handel. Dus wordt u angst aangejaagd en lijkt het erop dat u dingen moet doen die u als werknemer en werkgever tegen uw natuur voelt in druisen. Zoals stoppen met het eigen regie model of verzuim alleen bij professionele casemanagers onderbrengen. Wij schrokken natuurlijk ook toen we boetes van €800.000, – lazen. Dat is natuurlijk niet niks. Maar wat je niet leest, is dat er ook boetes op overtredingen verdwijnen en dat de hoge boetes alleen worden opgelegd als men na uitdrukkelijke waarschuwing structureel in gebreke blijft. En ook is er actie genomen om dubbele rechtspraak te voorkomen door afstemming met het OM. Dus er lijkt sprake van handhaving op de doelen van de wetgeving anders dan de letter van de wet. En dat lijkt een verbetering. Is er dan niets aan de hand?

Nee, dat is natuurlijk niet zo. Onze samenleving is kwetsbaar en steeds meer gedigitaliseerd en in dat laatste zit in HR en arbodienstverlening nou net de kneep. Van de zomer heeft het CBP terecht laten weten zwaardere eisen te stellen aan de inrichting en beveiliging van verzuimsystemen en digitale medische dossiers. Ook onze consultants zien nog te vaak verzuimsystemen waar leidinggevenden klachten in kunnen registreren en zo uitgenodigd worden de wet te overtreden. Sommige bedrijven eisen van bedrijfsartsen nog steeds dat ze moeten werken in elektronische medische dossiers van opdrachtgevers. Er zijn ook nog steeds enkele bedrijfsartsen die nog niet werken in een adequaat beveiligd medisch dossier en ook veel arbodiensten hebben dat ook nog niet afdoende geregeld in tegenstelling tot wat brancheorganisatie OVAL wil doen geloven. En ondertussen wijst men naar het CBP, alsof die de veroorzaker is van hun problemen.

Wij laten een ander geluid horen. Privacy is een kernwaarde van onze samenleving daar moet iedereen zorgvuldig mee omgaan. Verzuimgesprekken moeten niet gaan over wel of niet ziek zijn maar over beperkingen en mogelijkheden en hoe keuzes te beïnvloeden zijn naar herstel gedrag en gezond en plezierig aan het werk. Het borgen van privacy lijkt door de digitalisering van het informatie verkeer lastig. Maar daar ligt ook de oplossing: door aan de basis het gedrag van mensen te beïnvloeden door training, en dit te laten ondersteunen door software die privacy en UWV proof dossier op bouw mogelijk maakt. Dit allemaal zonder extra kosten en een met meer effectiviteit.

Bent u benieuwd naar de achtergronden van de nieuwe regelgeving en de standpunten van CBP? Lees meer op de CBP-website. Bent u ook benieuwd naar de mening van anderen dat kunt u kijken naar de column op BG Magazine.

Wilt u nog meer weten over oplossingen neem dan contact op met onze consultants.

Door Reijer Pille, Directeur Falke & Verbaan