Nieuwe Beleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens: Hoe verwerkt u de persoonsgegevens bij verzuim?

Onlangs heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) nieuwe beleidsregels gepubliceerd. Evenals in de zaak “Abrona” gaat de AP hierbij uitvoerig in op de regels waaraan bedrijven zich moeten houden. Er is daardoor inmiddels behoorlijk wat onrust veroorzaakt bij arbodiensten en verzuimbedrijven. Maar ook werkgevers zitten met vragen omdat de indruk wordt gewekt dat beperkingen en mogelijkheden alleen nog via de bedrijfsarts kunnen worden aangevraagd. Onze consultants krijgen veel (advies)vragen van klanten over deze nieuwe beleidsregels.

 

Geheel in de lijn met de gedragsvisie van Falke & Verbaan zegt de AP dat leidinggevenden niet in discussie met medewerkers moeten gaan over wel of niet ziek zijn. En dat zij geen medische gegevens en afgeleide medische gegevens moeten opschrijven.
Maar dit betekent niet dat leidinggevenden ook niet over resterende arbeidsmogelijkheden en aanpassingen en voorzieningen op het werk mogen praten. Leidinggevenden denken onterecht dat er geen afspraken meer gemaakt mogen worden met de medewerker en dat je hierover niets kunt vastleggen in het re-integratiedossier.

Door die onduidelijkheden dreigen de beleidsregels hun doel voorbij te schieten. Daarnaast bevatten de beleidsregels ook interessante informatie over omgang met vangnetsituaties en de beveiliging van verzuimsystemen en personeelsinformatiesystemen.

 

Om klanten adequaat te kunnen adviseren heeft Falke & Verbaan het hele document van de AP geanalyseerd. Onze consultants hebben een groot aantal veelgestelde vragen van antwoorden voorzien, waarmee wij u snel een gericht advies kunnen geven, zodat u weet hoe op een juiste manier met de nieuwe beleidsregels om te gaan.

 

Ondertussen is er ook een lobby op gang gekomen om de beleidsregels meer aan te laten sluiten op de werkelijkheid in bedrijven. Dat past ook bij goed werkgeverschap en werknemerschap.

 

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.