Nieuw: Vesting Casemanagement

In de afgelopen periode heeft Falke & Verbaan Groep als netwerkorganisatie een nieuwe loot aan de stam toegevoegd: Vesting Casemanagement. Vesting Casemanagement (VCM) voorziet klanten van de Falke & Verbaan Groep van kwalitatief hoogwaardige casemanagers, verzuimspecialisten en -coaches. Net als de andere onderdelen van de Falke & Verbaan Groep staat in de dienstverlening van VCM de mens centraal. We adviseren, coachen en ondersteunen op gebied van gedragsbeïnvloeding en schadelastbeperking.
In de laatste jaren hebben veel organisaties het model van Eigen Regie voor hun verzuimbeleid succesvol geadopteerd en toegepast. Ondanks dit succes ontstonden er vragen over de praktische uitvoering voor het ontwikkelen van hun verzuimtaken naar Eigen Regie en deze taken in te passen naast die van de bedrijfsarts. Ontwikkelingen en keuzes binnen organisaties kunnen verschillen al naar gelang men kiest voor integraal management, zelfsturende of zelf organiserende teams in de zorg of agile, scrum, squads en tribes in de zakelijke dienstverlening. Kortom, het vraagt om maatwerkoplossingen.

Vragen als…

  • “hoe voer je gesprekken met medewerkers”
  • “Op welke manier leg je het proces vast rondom de Wet Verbetering Poortwachter”
  • “hoe kun je strategisch naar een dossier kijken?”
  • “hoe kun je effectiever sturen op schadelast”

…staan centraal.

Geen vraag is hetzelfde en ons antwoord dus ook niet. Iedere organisatie verschilt en dat betekent dat de rol van de professional niet altijd dezelfde is. Iedere rol legt het accent op verschillende kennis en bekwaamheden.


Wat maakt ons bijzonder?

VCM zet een bijzonder type casemanagers in: energieke professionals met een heldere visie op verzuim en gedrag. De ‘Vesting casemanager’ is – vaak samen met de bedrijfsarts – coach, adviseur en sparringpartner als het gaat om verzuimreductie en inzetbaarheid. Hij/zij biedt overzicht en (juridische) zekerheid in verzuimzaken. De VCM mensen staan met beide benen stevig op de grond en hebben de skills en de moed om te spiegelen, te adviseren en te overtuigen. Het zijn vakmensen die zaken voor elkaar krijgen.


Samenwerken?

Vanzelfsprekend kunt u voor meer informatie, een maatwerkoplossing of implementatieadviezen vrijblijvend contact opnemen met één van onze consultants. Bel 035-6997100 of kijk op www.vestingcasemanagement.nl