Ministers zien bedrijfsartsentekort niet als probleem

Begin dit jaar kaartte de NVAB het bedrijfsartsentekort aan in de politiek. In mijn vorige column stelde ik een aantal kritische vragen bij dat veronderstelde tekort. Recent hebben de ministers van SZW en VWS gereageerd op de kamervragen van Groenlinks. Het antwoord is kraakhelder: de ministers zien geen tekort, geen reden om de opleiding van bedrijfsarts te financieren, geen reden om de bedrijfsarts uit de zorgverzekering te financieren. Sterker nog, zij blijken ook weinig oog te hebben voor het door de NVAB geclaimde primaat op preventie en verzuimbegeleiding.


Zij wijzen op de kennis en kunde van andere professionals en de verantwoordelijkheden van werknemers en werkgevers.
Hiermee wordt het beleid van de laatste jaren doorgetrokken. Wel is er oog voor een betere borging voor privacy en onafhankelijkheid, een logische reactie op de Zembla-uitzendingen in 2012.

De uitspraken van de bewindslieden zijn opvallend. Deels omdat zij voorbij lijken te gaan aan het laatste SER-advies en het Astri rapport van 2011. Daarin zijn aanbevelingen opgenomen om de toegankelijkheid van de bedrijfsarts te verbeteren door onder andere het open arbospreekuur weer in de wet op te nemen.

Zij geven duidelijk aan dat nieuwe regelgeving hier geen prioriteit heeft. Zij spelen de bal terug aan de sociale partners. Oftewel aan werknemers en management op bedrijfsniveau, die dit moeten regelen binnen de kaders van bestaande wetgeving zoals de maatwerkregeling van de nieuwe Arbowet van 2005. Dit is een duidelijke aanwijzing dat de bewindslieden de verantwoordelijkheid voor arbo, verzuim en preventie bij werknemer en werkgever blijven neerleggen.

Het signaal dat de beide ministers hiermee afgeven geeft wel te denken.
Bedrijfsartsen zullen er wellicht rekening mee moeten houden dat hun toegevoegde waarde niet langer aan wettelijke bescherming gekoppeld zal worden, maar aan effectiviteit voor werknemer en werkgever, maar ook verzekeraars en UWV.
En die dingen hangen nu eenmaal met elkaar samen.
Bij de NVAB lijkt de tijd rijp geworden voor een strategische heroriëntatie!

Reijer Pille, directeur Falke & Verbaan