Minister verbindt conclusies aan het SER-advies ‘Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg’

Met het oog op een veranderende arbeidsmarkt en de noodzaak tot een grotere duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking heeft het kabinet op 10 juli 2013 de Sociaal Economische Raad gevraagd zich in een advies over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg uit te spreken. Op 19 september 2014 heeft de SER zijn advies “Betere zorg voor werkenden” uitgebracht. Naar aanleiding van dit advies informeert het kabinet u over zijn concrete voornemens.


Lees hier de brief aan de Tweede Kamer