Minister Asscher doet aftrap voor Campagne over Werkstress/PSA

Op 13 mei jl. heeft minister Asscher het startsein gegeven voor een campagne over werkstress/PSA. De minister benadrukte dat het belangrijk is dat leidinggevenden aandacht hebben voor werknemers wanneer zij niet goed in hun vel zitten. Vanuit die aanpak naar oplossingen werken voorkomt veel ellende van burn-outs en langdurig verzuim.
In verband met dit van oorsprong Europese initiatief nam Falke & Verbaan begin mei (de week voorafgaand aan de Nederlandse campagne) het initiatief voor een studiereis naar Bilbao, waar het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, ofwel EU-OSHA, gevestigd is.

De groep deelnemers aan de reis bestond uit directieleden van verscheidene dienstverleners op gebied van arbo en preventie. Tijdens het bezoek aan EU-OSHA namen zij kennis van de wijze waarop Europese kaderrichtlijnen worden ontwikkeld en hoe er onderzoek gedaan wordt naar arbeidsomstandighedenbeleid in de (kandidaat) lidstaten.

EU OSHA werkt met minimum richtlijnen, aangezien niet alle lidstaten even ver zijn met beleid, wetgeving, handhaving en arbodienstverlening. Ook zijn er grote verschillen in aanpak per land. In veel landen is de arbozorg nog een publieke voorziening, terwijl in landen zoals Nederland het een private markt betreft.

Desalniettemin vindt een ontwikkeling plaats in alle Europese lidstaten van een groei naar een gelijk niveau van zorg voor arbeidsomstandigheden, gezondheid en productiviteit van werknemers. Overal waar werkgevers zich verantwoordelijk voelen en waar werknemers met werkgevers samenwerken vindt progressie plaats.

Er zijn echter wel verschillen in de mate waarin de zorgplicht van werkgevers en de inspanningsverplichting van werknemers is vormgegeven in de verschillende lidstaten. Volgens Tim Tregenza, network manager van EU-OSHA, neemt Nederland een bijzondere positie in tussen het Scandinavische, Rijnlandse en Angelsaksische model. Uit het Esener onderzoek [link] blijkt dat werkstress grote invloed heeft op de gezondheid, de productiviteit en het verzuim van werknemers in Europa. Werkstress wordt voor meer dan 50% veroorzaakt door baanonzekerheid en heeft daarmee een relatie met de crisis die de EU ondergaat. Daarnaast spelen zaken als ervaren werkdruk, pesten en sociale verhoudingen een grote rol.

Het zal dan ook niemand verbazen dat in organisaties waar de werknemer en werkgever goed en respectvol met elkaar communiceren minder problemen bestaan. Wanneer verzuim tussen werknemer en werkgever bespreekbaar is en niet ziekte maar gedrag ter discussie staat zie je dat het bevorderen van inzetbaarheid door het benutten van energiebronnen van mensen werkt en productiviteit en werkplezier bevordert.

Het was dan ook goed om te horen dat de minister in zijn toespraak benadrukte dat het belangrijk is dat leidinggevenden aandacht hebben voor werknemers wanneer zij niet goed in hun vel zitten en dat vanuit die aanpak naar oplossingen werken veel ellende van burn-outs en langdurig verzuim voorkomt. Kortom: belangrijk zijn communicatie en verwachtingenmanagement over en weer.