Meer handen aan het bed bij Beweging 3.0

Beweging 3.0 biedt een breed scala aan activiteiten aan op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Er zijn ruim 3000 medewerkers werkzaam. In 2011 heeft de organisatie de hulp van Falke & Verbaan ingeroepen om het verzuim, destijds 7,1%, te reduceren. Inmiddels is het voortschrijdend verzuim 5,1%. Eind 2014 wil Beweging 3.0 het gestelde target van 4,7% realiseren.

Anoeska Uyleman, coördinator Arbo & Preventie binnen Beweging 3.0 vertelt meer.

Voorafgaand aan het traject werd binnen onze organisatie al enige tijd veel aandacht besteed aan verzuim, maar dit leidde niet tot het gewenste effect. Na het maken van een verzuimanalyse werd ons duidelijk dat een eenduidige visie op verzuim ontbrak. Hierdoor bestond er geen synergie in de acties die werden ondernomen om het verzuim te reduceren en ontbrak het aan resultaatgericht verzuimmanagement. Leidinggevenden werden onvoldoende aangesproken vanuit de hogere managementlagen op (niet) behaalde resultaten, dan wel een stijgend verzuim.

De kick-off door Waldo was een belangrijke eerste stap richting resultaatgericht verzuimmanagement. Alle actoren, waaronder de directieleden, waren na deze bijeenkomst beter in staat om een eenduidige visie uit te dragen richting alle leidinggevenden en medewerkers. Duidelijkheid vanuit de directie is van belang als je ruim 3000 medewerkers wilt meenemen in dezelfde visie.

Bij de start van het traject werd binnen een aantal organisatieonderdelen al volgens het gedragsmodel gewerkt. Binnen onze organisatie was het vooral van belang dat deze visie door alle leidinggevenden en medewerkers gedragen zou gaan worden. Alle leidinggevenden zijn met behulp van Falke & Verbaan opgeleid, zodat zij (nog meer) bekwaam zouden worden om volgens deze visie te werken. Op advies van Falke & Verbaan is er ook een procesgroep aangesteld. Deze zorgt er onder andere voor dat de preventieve kant van het verzuimmanagement levendig wordt gehouden. Daarnaast blijven we door middel van intervisiesessies actief reflecteren op ons eigen handelen. Gaandeweg kunnen we steeds verder gaan verfijnen.

Het traject heeft duidelijke resultaten opgeleverd. Behalve een forse daling in het verzuim, zie je de invloed op de werkvloer. Minder verzuim betekent voor onze organisatie letterlijk meer handen aan het bed. Dit heeft positieve effecten op ervaren werkdruk en werksfeer. Er is nog meer winst te behalen, maar er is absoluut een gezonde cultuurverandering gaande!”