Medewerkertevredenheid

De Vitality & Performance Monitor (VPM) is door Falke & Verbaan de meest ingezette vragenlijst voor het meten van de werkbeleving. De VPM levert een organisatie uitgebreide stuurinformatie op.

Het model

De volledige VPM bestaat uit 4 concepten, die elk opgedeeld zijn in verschillende Key Performance Indicators (KPI’s):

  • Werk- & Organisatiekenmerken: Omvat elementen binnen het werk en de organisatie die de vitaliteit, de performance en de excellence van medewerkers beïnvloeden
  • Vitaliteit: Omvat stress, het werkvermogen, de leefstijl en de energie
  • Performance*: Omvat productiviteit, betrokkenheid met het werk en de organisatie, de betekenis van het werk voor de medewerker, de tevredenheid en motivatie
  • Excellence: Omvat veranderingsbereidheid, ondernemingszin, het ambassadeurschap en de innovatie

*Bij een meting van Performance wordt ook gerapporteerd over de verloopintentie.

Valide vragenlijst

Voor u als organisatie is het belangrijk dat de meetresultaten een betrouwbare weergave zijn van de percepties in uw organisatie zijn. Daarom vertaalt dit model zich in een vragenlijst, waarvan de validiteit en de betrouwbaarheid is gegarandeerd. Het model en de bijhorende vragenlijst zijn wetenschappelijk onderbouwd en ontwikkeld door het HR Research team van Securex.

Rapportering

De analyse  van de uitkomsten van de VPM gebeurt met geavanceerde statistische methodieken. De rapportering van de VPM is door de grafische weergaven  eenvoudig te lezen, en is actiegericht. Zodoende kunt u gemakkelijk de vertaalslag maken van de uitkomsten naar acties.