Rianne

Rianne Baan

De afgelopen vijftien jaar heeft mijn professionele ontwikkeling zich gericht op de werkende mens in relatie tot gezondheid en duurzame inzetbaarheid. Dit zowel vanuit operationele vraagstukken zoals het terugdringen en voorkomen van ziekteverzuim als strategische vraagstukken m.b.t. gezondheidsmanagement, generatiemanagement en goed werkgeverschap. Deze ervaring heb ik opgedaan bij verschillende arbodiensten. Bij Falke en Verbaan pas ik deze kennis toe door organisaties meer ‘aan de voorkant’ te adviseren over de meest effectieve arbodienstverlening specifiek toegespitst op hun (wenselijke) situatie. Ik vind het erg inspirerend omdat te doen vanuit de gedragsmatige aanpak van Falke en Verbaan. Een aanpak die keer op keer tot het gewenste resultaat leidt, daar krijg ik energie van!