Alina Pielczyk

Vanwege het feit dat Nederlandse werkgevers veel verantwoordelijkheid dragen voor verzuimbegeleiding, wordt er binnen organisaties gestuurd op een zo spoedig mogelijk re-integratieproces. Ik ben van mening dat goed zicht in de lopende verzuimdossiers alsmede een adequate begeleiding, niet alleen helpt de schadelast te beheersen maar vooral ook een teken is van goed werkgeverschap!

Werknemers die gestimuleerd worden om zo snel mogelijk eigen werk te hervatten, ervaren een lagere hervattingsdrempel waardoor de WIA instroom geminimaliseerd wordt. Als consultant van Falke & Verbaan ondersteun ik organisaties door het gedrag voor, tijdens en na het verzuim op een positieve manier te beïnvloeden. Tevens help ik ook kritisch mee te kijken naar lopende verzuimdossiers en het inzetten van goed doordachte acties. Met als doel de verzuimperiode te verkorten en financiële risico’s te reduceren. Door ver voor het verzuim uit duidelijke afspraken tussen de werkgever en de werknemer te maken, kan dit proces voorspoedig verlopen. Zelfs als er sprake is van langdurig verzuim. Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat het kan en ik laat u graag met een aantal simpele processtappen zien hoe.