Langdurig resultaat door breed gedragen gedragsmodel bij Publiekszaken Rotterdam

Publiekszaken Rotterdam is dé publieksdienstverlener van de Gemeente Rotterdam. De dienst had jarenlang last van een torenhoog verzuimpercentage. Reden voor een nieuwe aanpak volgens het management en P&O; “Er moest een gedragsverandering plaatsvinden.”


Falke & Verbaan heeft in 2009 met veel succes een integraal verzuimtraject uitgevoerd binnen Publiekszaken van de Gemeente Rotterdam. In een jaar tijd daalde het verzuimpercentage van circa 8% naar 4%.

Karin Barendse was als P&O-adviseur betrokken bij de verzuimaanpak. ‘Vanwege de goede ervaringen met Falke & Verbaan bij eerdere werkgevers, twijfelde ik niet bij de keuze voor dit adviesbureau”.

Bij Publiekszaken werden de verzuimmeldingen goed geadministreerd, maar het genereren van managementinformatie was met het toenmalige personeelsinformatiesysteem lastig.

“We hadden een vermoeden waar de hoge verzuimcijfers vandaan kwamen, maar konden er niet de vinger op leggen.” – Karin Barendse

Alle partijen rond de tafel

De aanpak van Falke & Verbaan werkt alleen als alle partijen (management, HRM, ondernemingsraad, bedrijfsarts) gezamenlijk een koers uitzetten. Alle relevante partijen zijn daarom bijeengebracht. De directie stond volledig achter de aanpak. Na de eerste bijeenkomst stonden ook de managers positief tegenover de visie op verzuim. De theorie was geaccepteerd, nu nog de praktijk.

“Na de medewerkersbijeenkomsten bemerkten we pas echt veranderingen. De meeste medewerkers begrepen het concept. Soms was er ook weerstand. “Als ik ziek ben, ben ik toch ziek?!” kregen we veelal te horen. Collega’s begonnen elkaar aan te spreken op het gedrag. Het verzuim begon te dalen.” – Karin Barendse

Integrale aanpak van binnenuit

Een integrale aanpak, waarin alle aspecten van de ‘organisatiecultuur’ op elkaar worden afgestemd, heeft de meeste kans van slagen. De stijl van leidinggeven, arbeidsverhoudingen, registratie, procedures, samenwerking met (externe) adviseurs én taken en verantwoordelijkheden worden allemaal belicht en geoptimaliseerd.

“Het voltallige personeel is bijgespijkerd over verandering van verzuimgedrag. Vervolgens werden alle leidinggevenden individueel gecoacht in het omgaan met verzuim, door middel van één of meerdere gesprekken. Dat had veel effect.” – Karin Barendse

Resultaat

Na een traject van 14 maanden is de balans opgemaakt. Het verzuim was inmiddels gehalveerd. Van ruim 8% naar om en nabij 4% was een resultaat om trots op te zijn.

Directeuren Yvonne van Stiphout en Arno van Burken zijn zeer tevreden: “Je ziet dat het gewenste gedrag beklijft. Het is geen tijdelijk experiment geweest met een kortstondig resultaat. Het percentage is gedurende 2010 rond 4% gebleven. De gehele organisatie staat achter het gedragsmodel. Inmiddels gebruiken we het gedragsmodel ook voor andere onderwerpen.”